Alcoholcontrole

In Nederland wordt regelmatig gecontroleerd op alcohol in het verkeer. Iedereen die wordt aangehouden voor een alcoholcontrole is verplicht daaraan mee te werken.

Opsporing

Iedereen die wordt aangehouden voor een alcoholcontrole is verplicht daaraan mee te werken.

Eerst wordt op straat een blaastest afgenomen. Geeft het apparaat aan dat er alcohol in het spel is? Dan moet na twintig minuten wachten opnieuw geblazen worden. Dit gebeurt op een ademanalyse-apparaat. Dat apparaat registreert de alcoholwaarde nauwkeurig, uitgedrukt in µg/l.

Bij het ademanalyse-apparaat moet je twee geldige blaastesten afleggen. De eisen/specificaties die aan de ademanalyseapparatuur worden gesteld, vind je terug hier op de website van de politie. 

Bloedproef

Kun u aannemelijk maken dat u om medische redenen niet kunt blazen? Bijvoorbeeld met een doktersverklaring? Dan doet de politie een bloedproef. Die bloedproef wordt zo spoedig mogelijk afgenomen door een arts. 

Een bloedproef wordt ook gebruikt als de ademanalyse mislukt is. Overigens moet je toestemming geven voor een bloedproef. Weiger je? Dan kan een (hulp)officier van justitie je met een bevel alsnog verplichten om mee te werken.