Veelplegers in het verkeer

Bestuurders die vaker een ernstige verkeersovertreding begaan worden strenger aangepakt. Bijvoorbeeld voor rijden onder invloed krijgt u een strafpunt. Als u binnen vijf jaar opnieuw onder invloed heeft gereden wordt uw rijbewijs (onder bepaalde voorwaarden) meteen ongeldig.

Ook (forse) overtredingen van de snelheid worden bij herhaling zwaarder bestraft.

Recidiveregeling

Het Openbaar Ministerie kent daarnaast de Recidiveregeling Veelplegers Verkeer. De regeling geldt voor bestuurders die binnen twee jaar meer dan drie overtredingen begaan die gevaarlijk of hinderlijk zijn en onder deze regeling vallen. Zij worden dan strenger gestraft. Denk hierbij aan een lange ontzegging van de rijbevoegdheid en/of een hoge geldboete.

Overtredingen die meetellen in de recidiveregeling zijn bijvoorbeeld:

  • niet stoppen voor een stopteken van de politie;
  • een rood kruis negeren;
  • op de snelweg onterecht de vluchtstrook gebruiken;
  • geen voorrang geven aan een voetganger op een zebrapad;
  • gevaarlijk weggedrag (bijvoorbeeld een wheelie op de motor).

Deze overtredingen geven samen een beeld van het gedrag van de bestuurder in het verkeer. Het gaat dus niet om één bepaald soort feit.

Registratie bij de Justitiële Informatiedienst

De overtredingen worden geregistreerd door de Justitiële Informatiedienst (voorheen strafblad genoemd).

Vraag en antwoord