OM start pilot handhaving op 30 km/uur in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie gaat vanaf 1 juni met flitspalen handhaven op de maximum snelheid van 30 km/uur in Amsterdam. Het is voor het eerst dat flitspalen op 30 km/uur gaan handhaven. Na een aantal maanden worden de resultaten geëvalueerd.

In Amsterdam geldt sinds 8 december 2023 op de meeste wegen een maximum snelheid van 30 km/uur. De gemeente heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat bestuurders zich aan deze snelheidslimiet houden. Dat gebeurt echter nog lang niet overal.  

Pilot

De behoefte aan handhaving op 30 km/uur neemt toe, doordat steeds meer gemeenten de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlagen van 50 naar 30 km/uur. Tot nu toe wordt handhaven op 30 km/uur op grotere schaal nog niet gedaan. Om te onderzoeken of flitspalen hiervoor het juiste middel  zijn, start het OM met een pilot. Met de pilot wil het OM onderzoeken hoe flitspalen het rijgedrag op 30 km/uur-wegen beïnvloeden, en of het effectief is om structureel flitspalen in te zetten als aanvulling op andere snelheidsremmende maatregelen. 

Vaste flitsers en flexflitsers

Vanaf 1 juni worden de vier vaste flitspalen op de Stadhouderskade ingesteld op een snelheidslimiet van 30 km/uur. Wie te hard rijdt, krijgt een boete. Daarnaast worden in de komende periode op verschillende momenten flexflitsers ingezet: op de Postjesweg, de Kattenburgerstraat en de Oostenburgergracht. Een flexflitser blijft circa twee maanden op dezelfde locatie staan.  

Amsterdam

De stad Amsterdam is een geschikte locatie om deze pilot uit te voeren, omdat hier sinds een half jaar op veel wegen in de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30 km/uur geldt. De gemeente is blij met de inzet van de flitspalen op 30 km/uur. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): “Iedereen heeft nu een half jaar kunnen wennen aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. We hebben ongeveer 4500 borden geplaatst, op een aantal plaatsen de wegindeling aangepast en iedereen geïnformeerd met campagnes. Het is goed dat er nu ook gehandhaafd wordt, om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de maximumsnelheid houden. Ik hoop dat de proef een succes wordt, zodat de flitspalen structureel kunnen worden ingezet. Want we hebben 30km per uur ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren, omdat die in Amsterdam onder druk staat. We verwachten hierdoor 20 tot 30 procent minder ongelukken.”