Snelheid en te hard rijden

In Nederland wordt regelmatig op snelheid gecontroleerd. Snelheidscontroles vinden plaats om drie redenen:

  • Verkeersveiligheid; snelheid speelt een rol bij elk verkeersongeval
  • Milieu; hoe harder een voertuig rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik, hoe meer CO2-uitstoot en hoe meer geluidsoverlast.
  • Doorstroming; als weggebruikers met ongeveer dezelfde snelheid rijden ontstaan er minder files. Bovendien is de kans op ongelukken kleiner, en ook dat scheelt files.

Bij 120 km/uur is de remweg zo'n 24 auto's lang

Te hard rijden kan het verschil zijn tussen leven en dood.

De kans op overlijden voor automobilisten bij een aanrijding met 80 km/uur, is bijvoorbeeld al 20x groter dan bij een snelheid van 30 km/u.

Dit geldt nog sterker bij fietsers en voetgangers. Bij aanrijdingen met een snelheid van:

  • slechts 35 km/u, komt 5% van de fietsers of voetgangers om het leven.
  • bij 48 km/u is het aandeel met dodelijke afloop al opgelopen tot 45%.
  • bij 64 km/u overlijdt zelfs 85% van de fietsers en voetgangers.
Vergroot afbeelding campagne snelheid  kom veilig thuis
www.komveiligthuis.nl

Strafrecht

Relatief kleine overtredingen krijgen een boete.

Overtredingen van de snelheid van meer dan 30 km/uur (en op de snelweg vanaf 40 km/uur) vallen onder het strafrecht. Dit wordt vastgelegd bij de Justitiële Informatiedienst (voorheen werd dit strafblad genoemd).

Sancties

Zo'n overtreding levert een forse boete of een dagvaarding op.

  • Is de overschrijding van de snelheid met 50 kilometer of meer? Dan vordert de politie bij een staande houding het rijbewijs in. Het OM of de rechter bepaalt daarna hoe lang je rijbewijs blijft ingehouden.
  • Is de snelheidsovertreding groot? Dan krijgt de bestuurder een onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke geschiktheid om een motorrijtuig te besturen. Dit gebeurt bij het CBR. Afhankelijk van de uitkomst kan het CBR het rijbewijs permanent ongeldig verklaren. Deze maatregel komt naast de straf van de rechter.