OM vreest wildgroei gemeentelijke flitspalen

Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt voor een wildgroei aan flitspalen als gemeenten zelf snelheidsovertreders gaan beboeten. Met de opbrengsten willen steden lokaal de verkeersveiligheid verbeteren, maar het OM ziet daar niets in. “Het verkeer wordt niet veiliger door Nederland vol te hangen met flitspalen.”

Hoofdofficier Liesbeth Schuijer, van het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) dat alle flitspalen in Nederland plaatst en beheert, ziet ook dat het met de verkeersveiligheid niet de goede kant op gaat. Weliswaar waren er vorig jaar 61 verkeersdoden minder dan in 2022, maar er komen nog steeds teveel mensen om in het verkeer. In 2023 ging het om 684 slachtoffers. “Het aantal slachtoffers wordt niet snel genoeg minder, dus het gaat zeker nog niet goed”, aldus Schuijer.

Flitspalen als sluitstuk

Nederland groeit en de verkeersintensiteit neemt toe. Dat vraagt om meer maatregelen, maar meer handhaven is volgens het OM niet wenselijk. Schuijer: “Nederland wordt niet veiliger door het vol te hangen met flitspalen.” Handhaven met flitspalen is wat het OM betreft het sluitstuk als andere maatregelen onvoldoende effect hebben. 

Geloofwaardig handhaven

Met een andere inrichting van de weg is de snelheid vaak ook al naar beneden te krijgen. Schuijer: “Als automobilisten op een tweebaansweg 30 kilometer per uur moeten rijden, dan maak je het voor bestuurders wel erg moeilijk om zich aan die snelheid te houden. Dan moet je eerst de weg aanpassen voordat je geloofwaardig kunt gaan handhaven.”

Onterecht uitgeschreven boetes

Gemeenten zelf snelheidsovertreders laten ‘flitsen’ vindt het OM geen goed idee. Het OM vreest dat het aantal onterecht uitgeschreven boetes flink kan oplopen als er niet goed is nagedacht over waar flitsers staan. Bovendien wordt het er niet duidelijker op voor bestuurders als gemeenten boetes en beroepen daartegen zelf gaan verwerken.

Uitbreiding flitslocaties

Het OM breidt zelf het aantal flitslocaties de komende jaren al flink uit. In 2029 gaat het om 1200 plekken, mede door de aanschaf van 125 zogenoemde flexflitsers. Ook wordt het aantal vaste flitspalen uitgebreid van de huidige 642 naar 750 in 2029 en komen er 50 verplaatsbare flitsers die controleren op het gebruik van mobieltjes achter het stuur. “Daarmee kunnen we al een flinke bijdrage leveren om de meest risicovolle plekken in Nederland veiliger te krijgen. Gemeenten kunnen daarvoor zeker suggesties bij ons aandragen”, aldus Schuijer.