Visitatierapport Openbaar Ministerie

De Visitatiecommissie is ingesteld door het College van procureurs-generaal, mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Fokkens. De visitatie richtte zich op de thema’s integriteit, loopbaan- en benoemingenbeleid, leiderschap en cultuur en governance. 

In het rapport oordeelt de Visitatiecommissie dat het Openbaar Ministerie waarneembaar vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot de thema’s uit het plan van aanpak Fokkens, zoals benoemingen, integriteit, governance, cultuur en leiderschap. Ook is binnen het OM ‘geen sprake van een structurele integriteitsproblematiek’. En er zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van  personeelsbeleid. Het komt er nu op aan de ingezette ontwikkelingen vast te houden en verder uit te bouwen en dat zoveel mogelijk in gemeenschappelijkheid te doen.

Het rapport ‘Tijd maken voor transitie’ is op 5 juli 2021 aangeboden aan het College van procureurs-generaal.