Tenlastelegging onderzoek Kodiak

De tenlastelegging in de zaak waarin de voorman van Viruswaarheid verdachte is. De verdachte wordt verweten zich schuldig hebben gemaakt aan het strafbare feit opruiing. De verdachte zou zeven opruiende berichten op social media hebben geplaatst. Dit is gebeurd in de periode van juni 2020 tot en met november 2021. Deze berichten hebben er toe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.