Gezamenlijk statement richting begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2023

In nauwe afstemming met de politie hebben OM, de Raad voor de Rechtspraak en de Regioburgemeesters gezamenlijk een statement afgegeven richting de begrotingsbehandeling van JenV.

De inhoud sluit aan bij onze meerjarige lobby-inzet en vloeit voort uit eerdere position papers ten behoeve van afgelopen Kabinetsvorming, aangevuld met actuele problematiek zoals de druk op de basisteams als gevolg van bewaken en beveiligen en bijstand ten behoeve van de asielproblematiek.