Beslissing OM n.a.v. RTE oordeel 2022-052

Samenvatting

De patiënte (een vrouw van in de veertig) werd een jaar voor haar overlijden gediagnosticeerd met slokdarmkanker. Patiënte kreeg chemotherapie, desalniettemin werden uitzaaiingen geconstateerd. Genezing was niet meer mogelijk.

Door haar ziekte leed de patiënte zeer. Zo leed ze vanwege de leverproblemen aan geelzucht, had zij een sterk opgezwollen buik door vochtophopingen (na drainage kwam die vochtophoping weer snel terug), was ze misselijk en had veel last van buikpijn. Ze was erg vermagerd en raakte uiteindelijk bedlegerig waardoor ze ook afhankelijk werd van anderen om haar naar bed te brengen.

Ruim zes weken voor het overlijden verzocht patiënte bij haar huisarts om euthanasie. Zij herhaalde haar verzoek meerdere keren. De huisarts was overtuigd dat aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan. Zo was sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden (er ontbraken redelijke alternatieven). De huisarts schakelde  een SCEN-arts in via Atacom (de telefoonberichtencentrale van SCEN). De SCEN-arts bezocht de patiënte en concludeerde eveneens dat aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan.

Deze SCEN-arts was als patiënt ingeschreven in de praktijk van de huisarts. Als de SCEN-arts in de praktijk van de huisarts kwam, bezocht hij niet de huisarts maar een waarnemer van de huisarts. De huisarts en de SCEN-arts kenden elkaar dan ook niet persoonlijk. De huisarts constateerde tijdens het traject dat de SCEN-arts ingeschreven staat bij haar in de praktijk. In haar herinnering besprak ze dit gegeven ook met de SCEN-arts, die haar vervolgens zou hebben gezegd dat dit geen probleem was voor de consultatie. De huisarts gaf aan hierop te hebben vertrouwd. De SCEN-arts kon zich dit gesprek met de huisarts niet op deze manier herinneren. Hij gaf aan zich niet te zien als haar patiënt. Hij had de huisarts namelijk nooit gesproken of bezocht, alleen haar waarnemer.

In het PDF-bestand een toelichting op de beoordeling en het besluit van het Openbaar Ministerie in deze euthanasiezaak.