Rapport Onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen Openbaar Ministerie (commissie Hoekstra) naar aanleiding van de zaak Bart van U.

Het onderzoek wijst uit dat de wijze van DNA-afname bij veroordeelden niet naar behoren verloopt. Ook moet de uitvoering van rechterlijke bevelen worden aangepast. Verder vraagt de omgang met signalen over het gevaar voor de samenleving door personen met psychische problemen om een betere en onmiddellijke aanpak. Deze verbeteringen zijn een urgente opdracht aan het Openbaar Ministerie, aan de politie en aan de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de voornaamste conclusie van de Onderzoekscommissie naar aanleiding van de zaak Bart van U.