Artikel 12 Sv-procedure

Het Ressortsparket heeft een belangrijke rol in de artikel 12 Sv-procedure. Wat doen wij en wat is het?

Artikel 12 Sv-procedure