Bent ik verplicht om te getuigen?

Wanneer u opgeroepen wordt om te getuigen in een strafzaak bent u verplicht om te komen. Als u om persoonlijke redenen niet kunt komen, moet u een brief schrijven aan de officier van justitie. Maak daarin duidelijk waarom u niet op de zitting kunt komen. Zo’n verzoek wordt niet altijd gehonoreerd. De officier van justitie kan besluiten dat u toch moet komen. De rechtbank beslist uiteindelijk of u ook tegen uw wil door de politie naar de zitting moet worden gebracht. Als u de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheerst, kunt u de officier van justitie om een tolk vragen.

Wanneer u moet getuigen, kunt u iemand naar de rechtszitting meenemen. Op de dag van de zitting meldt u zich bij de portier van het gerechtsgebouw. Hij vertelt u waar u moet zijn. Meestal moet u even wachten in een wachtruimte of een hal. U wordt opgehaald door een bode van de rechtbank. De bode zal u ook uw plaats in de zittingszaal wijzen.