Wat is een strafrechtelijk onderzoek?

Het strafrechtelijk onderzoek heeft het doel om vast te stellen of er sprake is van een misdrijf en wat de omstandigheden van het misdrijf waren.

Het onderzoek staat onder leiding van de officier van justitie. In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden de officier van justitie heeft. Voor de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen zoals huiszoekingen of het afluisteren van telefoongesprekken moet toestemming gevraagd worden aan de rechter-commissaris. Ook kan de officier van justitie de rechter-commissaris vragen om getuigen te horen.