Wat is een transactie (schikking)?

Het OM kan in bepaalde gevallen de verdachte een transactievoorstel doen. Als de verdachte op dit voorstel ingaat, hoeft deze niet voor de rechter te verschijnen.  

Wanneer de verdachte het niet eens is met het voorstel of de gemaakte afspraak niet nakomt moet deze zich alsnog verantwoorden voor de rechter.