Sepotbrief aangifte tegen 'treintweet' Baudet

De brief van het OM naar de aangevers tegen de 'treintweet' van de heer Thierry Baudet die volgens hen discriminerend zou zijn. Het OM heeft zorgvuldig de criteria van de Hoge Raad ten aanzien van groepsbelediging nagelopen en is van mening dat de tweet inhoudelijk onvoldoende concreet is om te kunnen oordelen dat er een negatieve conclusie over Marokkanen als groep wegens hun ras wordt getrokken. Daarnaast meent het OM dat de tweet niet in strafrechtelijke zin de grenzen van hetgeen je als politicus in het kader van een maatschappelijk of politiek debat moet kunnen zeggen, overschrijdt. Het OM is daarom van oordeel dat de tweet niet strafbaar is. In bijgevoegde sepotbrief wordt dit nader toegelicht.