OM eist veertien jaar cel tegen man verdacht van voorbereiden liquidatie, drugshandel en witwassen

Vanmiddag heeft de officier van justitie een celstraf geëist van veertien jaar tegen een 28-jarige man die ervan wordt verdacht samen met anderen een liquidatie te hebben voorbereid. Daarnaast wordt hij verdacht van bezit en handel in cocaïne en lidmaatschap van een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met witwassen.

Toen de man vanwege deze verdenkingen op 30 juni 2022 werd aangehouden, zat hij nog een eerder opgelegde straf uit voor witwassen en vuurwapenbezit. Voor dat onderzoek was hij aangehouden op 3 februari 2020, sindsdien zit de verdachte dus al vast.

De officier van justitie lichtte vanmiddag in haar requisitoir de verschillende bewijzen in de actuele strafzaak toe. De verdachte was de gebruiker van verschillende Sky ECC-accounts, accounts die vaak door criminelen werden gebruikt omdat zij dachten daarmee ongestoord via versleutelde berichten onderling te kunnen communiceren.

Instructies via chatberichten

Uit verschillende inmiddels ontsleutelde chatberichten is duidelijk geworden dat verdachte zich in januari en februari 2020 bezighield met het voorbereiden van een liquidatie. Zo stuurde hij onder meer een foto van het huis waar het beoogde slachtoffer in die tijd verbleef en gaf hij via de chats verdere instructies. Of de aanhouding van verdachte op 3 februari 2020 ervoor heeft gezorgd dat de liquidatie niet is doorgegaan is niet duidelijk. Overigens is het beoogde slachtoffer uiteindelijk niet het slachtoffer geworden van een liquidatie maar overleed hij in juni 2022 na een ziekbed.

Behalve van het medeplegen voorbereiden van een liquidatie wordt de man verdacht van bezit en handel in cocaïne in januari 2020. Ook daarvoor is in de chatberichten voldoende bewijs te vinden, niet alleen in teksten maar ook in afbeeldingen van geld, weegschalen en cocaïne die de verdachte ter ondersteuning van zijn tekstberichten meestuurde.

Georganiseerd verband

Als laatste feit is deelname van een criminele organisatie aan verdachte tenlastegelegd in de periode van 1 februari 2018 tot en met 3 februari 2020 – de dag van zijn aanhouding in het eerdere strafrechtelijke onderzoek. Verdachte zou zich in georganiseerd verband hebben beziggehouden met onder meer witwassen, handel in cocaïne en het voorbereiden van liquidaties. Uit verschillende chatberichten kan naar het standpunt van het OM worden afgeleid dat verdachte samen met anderen een criminele organisatie vormde. Er werd samengewerkt om geld te verdienen aan internationale handel in verdovende middelen. Als een persoon dat proces in de weg stond, moest deze ‘gaan slapen’.

De verdachte is meerdere malen in deze zaak gehoord maar hij heeft zich telkens beroepen op zijn zwijgrecht. De officier vanmiddag in haar requisitoir: “De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het voorbereiden van een moord. (-) Hij is een grote speler in het criminele milieu die met zijn internationale handel in cocaïne veel geld heeft verdiend. Hij heeft op geen enkel manier laten zien spijt te hebben van zijn handelen of zijn gedrag. Derhalve is slechts een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats.”