Top 600 aanpak

Amsterdam is in 2012 gestart met de aanpak van 600 veelplegers in de stad: de Top600. Deze personen zijn geselecteerd op basis van criteria van politie en het Openbaar Ministerie. Het zijn veelplegers die over een periode vijf jaar zijn aangehouden voor een high impact delict zoals inbraak of een straatroof. Daarnaast zijn ze minstens drie keer veroordeeld voor een delict. Verder staan jeugdige plegers onder de 21 jaar in de Top600 als ze de afgelopen jaren in totaal twee maal zijn veroordeeld. De driehoek van Amsterdam (de burgemeester, hoofdofficier en hoofdcommissaris) vond in 2012 dat deze groep stevig moest worden aangepakt.

Waarom de Top600-aanpak?

De aanleiding voor de Top600 is het aantal delicten dat in 2012 steeds zwaarder leek te worden. Daarbij viel het op dat bij een steeds jongere groep criminelen overvallen en geweld gepaard gingen met wapenbezit en wapengebruik. Overvallen, straatroof, geweldsmisdrijven en mishandelingen, de zogenaamde high impact crimes zorgen voor veel onrust en onveiligheidsgevoelens. Niet alleen in Amsterdam maar ook in de regio en het land. De impact op de slachtoffers van dit soort delicten en hun directe omgeving is groot. Bedreiging, intimidatie en inbraken maken dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen leefomgeving. Ook als het hen nog niet persoonlijk getroffen heeft. Hierdoor voelden veel bewoners zich niet meer thuis in hun eigen buurt.

Meer dan 30 organisaties betrokken

De aanpak van de Top600 is een aanpak door meer dan 30 organisaties in Amsterdam. Een aanpak waarbij interventies slim, gecoördineerd en soms onvoorspelbaar zijn. Hierdoor moet de pak- en controlekans toenemen. De straffen, maatregelen en interventies die hierbij horen, worden snel en consequent uitgevoerd zodat de groep van 600 ook echt voelt dat ze in de gaten gehouden worden.

Aanpak op hoofdlijnen

De Top600 aanpak kent drie hoofdlijnen die met elkaar samenhangen:

1. Lik op stuk

Snel, streng en consequent straffen. Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van de combinatie straf/zorg.

2. Zorg

Aangehouden of veroordeelde daders worden uitgebreid gescreend. Hiermee wordt voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan. De daders wordt hulp geboden om hun leven weer op orde te krijgen.

3. Broertjes & zusjes

De gezinnen van de veelplegers op de lijst worden bezocht. Er wordt snel ingegrepen om te voorkomen dat broertjes en zusjes ook in de criminaliteit belanden.

Rol OM bij aanpak Top600

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat over ‘Lik op stuk’ uit de aanpak Top600. Het OM vindt dat tegen crimineel gedrag van deze jongeren consequent, streng en snel moet worden opgetreden. Dat vraagt een intensivering van de aanpak van de jeugdcriminaliteit op een breed terrein: opsporing, interventies en sneller en consequent straffen. Binnen het Amsterdamse parket houdt het team Persoongebonden Aanpak (PGA) zich bezig met de Top600.

Maatregelen OM

Een aantal maatregelen vanuit het OM voor de aanpak Top600 zijn:

  • Actieve en snelle vervolging van ook kleinere vergrijpen
  • Versnelde afdoening op zitting
  • Actief toezicht op naleving schorsingsvoorwaarden; korte lijnen met de politie en reclassering die toezicht houden op de voorwaarden
  • Versnelde rapportages door Reclassering Nederland
  • Hogere strafeisen tegen high-impactdelicten zoals overvallen (conform de nieuwe richtlijn van het Parket-Generaal)
  • Actief en snel ontnemen en waardevolle zaken in beslag nemen
  • Actieve omzetting van een aanhouding na mislukte taakstraffen
  • Versnelde behandeling in hoger beroep (fast lane)

Uitgebreide informatie over de Top600 is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.