Gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen verdachten in zaak explosie en autobranden bij woning Koog aan de Zaan

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland heeft op dinsdag 11 juni tot vier jaar gevangenisstraf geëist tegen vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een zaak waarbij - onder meer - sprake was van een explosie, het in brand steken van auto’s en het afsteken van vuurwerk (na)bij een woning aan het Kuipersveld in Koog aan de Zaan, in de periode van juni tot en met augustus in 2021. Ook in januari 2021 hebben zich een aantal incidenten voorgedaan richting de bewoners van dit pand. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de feiten gepleegd met het doel om een getuige in een strafproces tegen één van de verdachten onder druk te zetten. In totaal moesten er vijf mannen voor de rechter verschijnen: een 40-jarige man uit Koog aan de Zaan, een 40-jarige man uit Amsterdam, een 50-jarige man uit Amsterdam, een 37-jarige man uit Zaandam en een 34-jarige man uit Diemen. Voor deze laatste man is vrijspraak gevraagd. 
 

Motief

De 40-jarige verdachte uit Koog aan de Zaan had naar oordeel van het OM een motief om de zoon van de bewoners aan het Kuipersveld onder druk te zetten. De man was verdachte in een strafproces waar het slachtoffer een belastende getuigenverklaring had afgelegd. 
Het doel was volgens het OM om deze getuige onder druk te zetten, zodat hij in hoger beroep anders zou gaan verklaren. 

Acht incidenten

De bewoners van het huis aan het Kuipersveld in Koog aan de Zaan werden tussen januari en half augustus 2021, acht keer slachtoffer van incidenten bij hun woning (Zie document voor een omschrijving per incident). Dit zorgde voor angst bij hen en andere buurtbewoners. Vanuit de politie en de gemeente zijn diverse maatregelen ingezet om het geweld tegen te gaan, waaronder het aanmerken van de buurt als een veiligheidsrisicogebied en de inzet van 24 uurs camerabewaking. 

Ernst van de feiten

De explosies en brandstichtingen hebben voor veel onrust gezorgd in de anders zo rustige straat in Koog aan de Zaan. Dat is begrijpelijk, de explosies en autobranden zorgden voor zeer gevaarlijke situaties. De bewoners moesten uiteindelijk hun huis verlaten en waren gedwongen de woning met verlies te verkopen. De traumatische ervaringen werken tot op de dag van vandaag door in het leven van de slachtoffers.
Het OM neemt dit de verdachten zeer kwalijk. Het is niet door toedoen van verdachten dat er geen gewonden zijn gevallen. De schade van de uitgebrande auto’s en aan de woning loopt fors in de papieren. 
 
Strafeisen

Het Openbaar Ministerie gaat uit van de betrokkenheid van de 40-jarige man uit Koog aan de Zaan bij alle incidenten.  Het OM acht daarnaast bewezen dat de man heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, die het doel had geweldsdelicten te plegen richting het slachtoffer. Met oog op de rol van de verdachte en de ernst van de feiten komt het OM tot een strafeis van vier jaar gevangenisstraf.

De 37-jarige man uit Zaandam gooide volgens het OM in juni een vuurwerkbom tegen de voordeur en stak in augustus zwaar vuurwerk af nabij de woning. Gelet op het ernstige gevaar dat de vuurwerkbom heeft opgeleverd komt het Openbaar Ministerie uit op een strafeis van drie jaar  gevangenisstraf. 
Het OM verdenkt de 40-jarige Amsterdammer ervan dat hij bij drie incidenten betrokken was ( 9, 20 en 31 januari). Hij had een organiserende rol. Hij pleegde de strafbare feiten tijdens zijn voorlopige invrijheidstelling (V.I). Het OM vindt het kwalijk dat hij in deze periode strafbare feiten pleegde. Met oog hierop komt het OM tot een strafeis 9 weken gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest tegen verdachte en vordert de gedeeltelijke herroeping van de V.I.

De 50-jarige Amsterdammer was naar oordeel van het OM betrokken bij twee intimiderende  incidenten in januari. Het OM ziet deze man als een uitvoerder en komt tot een strafeis van 43 dagen gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest.

De 34-jarige man uit Diemen kwam ook naar voren als verdachte in het onderzoek naar het incident van 21 juni, maar uiteindelijk is hier naar oordeel van het OM te weinig bewijs voor en daarom vraagt het OM voor deze verdachte vrijspraak.

Voor alle verdachten (behalve voor de 34-jarige man uit Diemen) heeft het OM gevraagd om een contactverbod met het slachtoffer en zijn naaste familie op te leggen voor de duur van vijf jaar. 
De slachtoffers in deze zaak hebben een schadevergoeding geëist. Het OM heeft gevraagd deze schadevergoeding van in totaal ruim €60.000,- toe te wijzen. 
 
De rechtbank doet naar verwachting op 8 juli uitspraak