Ernstig letsel door aanval met een glas: 9 maanden celstraf geëist tegen verdachte

Op 28 december 2023 wordt een 28-jarige man met een snijwond in zijn hals, door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou door een 29-jarige verdachte met een glas in zijn hals zijn geslagen. Dit gebeurde tijdens het uitgaan in een bar in het centrum van Arnhem. Meerdere getuigen verklaarden dat de 29-jarige die avond dronken was en zich agressief gedroeg. “Uitgaan, alcohol en geweld, een combinatie waarover maar al te vaak gesproken wordt in de rechtszaal. Zo ook vandaag”, aldus de officier van justitie tijdens de rechtszitting vandaag in Arnhem. Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek van het voorarrest tegen de verdachte voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De avond stappen eindigde voor het 28-jarige slachtoffer abrupt, in het ziekenhuis. Eerder die avond sprak hij de verdachte aan omdat deze de inhoud van een glas over hem heen gooide. Als reactie kreeg een klap in zijn hals met een groot glas. Het glas brak en veroorzaakte een aantal snijwonden. Deze konden in het ziekenhuis worden gehecht maar lieten twee grote, zichtbare littekens achter. De officier van justitie: “Dit is het gevolg van een ondoordachte actie, ontsproten uit machogedrag, aangewakkerd door overmatig alcoholgebruik.”

Hoewel verdachte ontkent en zegt zich niet te kunnen herinneren wat er is gebeurd, laten getuigenverklaringen en camerabeelden geen ruimte voor twijfel. Geconfronteerd met die camerabeelden beriep verdachte zich bij de politie op zijn zwijgrecht. Hij verklaarde wel in de desbetreffende bar te zijn geweest, waar hij iets van 7 biertjes dronk. Eerder op de avond, elders, snoof hij een lijntje amfetamine. Ook dat verklaarde hij bij de politie. Tijdens de rechtszitting vandaag beriep verdachte zich voortdurend op zijn zwijgrecht.

Het slachtoffer liep uiteindelijk alleen oppervlakkig letsel op door het glas. Echter, hij heeft twee blijvende, ontsierende littekens in zijn hals die voor iedereen zichtbaar zijn. Juridisch kan dit worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel, zo blijkt uit jurisprudentie. En hoewel deze verwondingen niet doelbewust zijn toegebracht, ging zoveel agressie uit van het gedrag van verdachte dat het niet anders kan dan dat hij het risico op ernstig letsel bewust heeft genomen. Het Openbaar Ministerie stelt dan ook dat sprake is van (voorwaardelijke) opzet.

De officier van justitie stelt dat de verdachte ernstige inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. “De aanblik in de spiegel zal voor het slachtoffer nooit meer hetzelfde zijn. Verdachte zorgde hiermee voor een levenslange confrontatie met dit nare incident. Verder zijn die avond diverse personen getuige geweest van deze heftige geweldsexplosie. Dit zal ook voor hen gevoelens van onveiligheid teweeg hebben gebracht. Dit alles reken ik verdachte zwaar aan. Ik acht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend.”