Taakstraf en boete voor man uit Losser voor valsheid in geschrifte bij hypotheekaanvragen

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 41-jarige man uit Losser. De man was één van de vennoten van een hypotheekadvieskantoor te Losser. De strafbeschikking is opgelegd in verband met het meermalen (mede)plegen van oplichting en valsheid in geschrift bij het aanvragen van financieringen bij banken voor cliënten in de periode 2014 - 2022. De verdachte moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren en een boete van 180.000 euro betalen. Daarnaast wordt door de verdachte afstand gedaan van een bedrag van bijna 120.000 euro aan in beslag genomen tegoeden van het kantoor, als ware dit bedrag verbeurdverklaard. Dit laatste betekent dat dit geld vervalt aan de Staat.

Ter onderbouwing van meerdere hypotheekaanvragen van cliënten bij verschillende banken werden onjuiste gegevens verstrekt. Het ging hierbij bijvoorbeeld om een vervalste werkgeversverklaring of een vals bewijs van huurinkomsten. Uit deze valse aanvragen kan worden afgeleid dat de aanvragers kennelijk onvoldoende legale financiële middelen hadden om in aanmerking te komen voor een hypothecaire lening. Verdachte heeft er aldus aan bijgedragen dat deze klanten toch een lening kregen van de bank terwijl niet viel uit te sluiten dat bijvoorbeeld hun financiële middelen uit enig misdrijf afkomstig waren. De betreffende banken zijn op deze wijze misleid bij het beoordelen van de aanvragen en vervolgens het verstrekken van de hypothecaire leningen.

Op basis van onder meer dossieronderzoek en tapgesprekken acht het OM in vijf onderzochte dossiers de strafbare feiten bewezen. De verdachte werd in juni 2022 aangehouden nadat een gezamenlijk opsporingsteam van de Politie en de FIOD doorzoekingen had uitgevoerd, onder andere in het hypotheekadvieskantoor. Er is eveneens onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van de andere vennoot van het hypotheekadvieskantoor bij deze strafbare feiten. Daarvan is niet gebleken. De strafrechtelijke vervolging tegen deze vennoot is daarom geseponeerd. Het hypotheekadvieskantoor van bovengenoemde vennoten bestaat inmiddels niet meer.