Doodsteken Rainee Laveist: gevangenisstraf en jeugd-tbs geëist

Op donderdag 8 september 2022 vindt op het Bellamypark in Vlissingen het Kickoff Festival Zeeland plaats. Wat een gezellige avond had moeten worden, eindigt tragisch. De nog maar 20-jarige Rainee Laveist wordt neergestoken en overlijdt ter plekke. Nog diezelfde avond wordt een minderjarige verdachte aangehouden voor het steekincident. De inmiddels 17-jarige jongen uit Middelburg stond vandaag voor de rechter.

In het onderzoek naar de dood van Rainee zijn veel getuigen gehoord. Het steekincident vond midden op een druk festivalterrein plaats. Het OM heeft zich uiteindelijk een goed beeld kunnen vormen van de gebeurtenissen.

Ruzie

Al gauw wordt het de recherche duidelijk dat er op het festivalterrein een ruzie is geweest tussen twee groepen, waarbij over en weer geduwd en getrokken werd. In het tumult is Rainee uiteindelijk dodelijk geraakt met een mes. Dat het de verdachte is geweest die het slachtoffer stak, lijdt geen twijfel. De jongen heeft de feiten ook bekend en naast de vele getuigenverklaringen is er een kort snapchatfilmpje waarop het steekincident zichtbaar is. De officier van justitie ging tijdens de zitting daarom vooral in op de vraag wat de feiten en omstandigheden waren en de verdachte strafbaar is voor wat hij gedaan heeft: ‘Er was weliswaar sprake van een agressieve sfeer, maar gelet op alle omstandigheden is het OM van oordeel dat er geen beroep kan worden gedaan op noodweer. Dat maakt dat de verdachte in de ogen van het OM strafbaar is voor het neersteken en doden van Rainee.’

Jeugdstrafrecht

De familie van Rainee heeft de wens uitgesproken dat in deze zaak het volwassenstrafrecht wordt toegepast. De officier van justitie begrijpt dat. Immers, de familie vreest dat deze verdachte niet meer leerbaar zou zijn. Voor het OM geldt echter dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om van de toepassing van het jeugdstrafrecht af te wijken. De verdachte is minderjarig en daarvoor geldt het uitgangspunt dat die volgens het minderjarigenstrafrecht worden berecht. Slechts in uiterst uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. Daarvan is in deze zaak geen sprake, zo vertelde de officier van justitie op zitting: ‘Op geen enkele wijze willen wij daarmee iets afdoen aan de gevoelens van de nabestaanden. Hen is ongelooflijk leed toegebracht wat nooit meer hersteld kan worden. Het is voor de nabestaanden onverteerbaar dat zij die consequenties hun hele leven moeten dragen.’

Eis

Bij het bepalen van de strafmaat houdt het OM rekening met de jonge leeftijd van de verdachte, maar ook met zijn persoonlijke omstandigheden. Deskundigen hebben aangegeven dat de verdachte tijdens het plegen van de feiten verminderd toerekeningsvatbaar was. Dat maakt dat de feiten hem slechts gedeeltelijk kunnen worden aangerekend. Gelet op alle omstandigheden eist het OM een gevangenisstraf van 18 maanden en de maatregel van jeugd-tbs. De rechtbank doet over enkele weken uitspraak.