Cel geëist tegen oud-parkeerhandhaver wegens lekken kentekengegevens

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen een voormalige parkeerhandhaver uit Helmond een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. De 27-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk, omdat ze kentekengegevens opzocht in computersystemen en die doorspeelde naar derden. Het OM is ervan overtuigd dat de verdachte handelde vanuit een crimineel motief.

“Met de ambtseed of –belofte verklaar je als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) onder meer dat je je aan de geheimhoudingplicht en andere plichten zal houden. Deze verdachte heeft het in haar gestelde vertrouwen ernstig geschonden”, aldus de officier van justitie.

Als parkeerhandhaver had de verdachte toegang tot de database van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Op die manier kon ze inzien welke eigenaren aan voertuigen gekoppeld zijn. De Rijksrecherche ontdekte dat de verdachte – zonder dat het nodig was voor haar werk – meerdere kentekens (twee in 2018, zeven in 2021) opvroeg en de resultaten tegen alle regels in deelde met anderen. Het ging onder meer om namen en adressen van tenaamgestelden. Daarmee maakte ze zich schuldig aan schending van het ambtsgeheim.

Het OM verwijt de vrouw ook dat ze computervredebreuk heeft gepleegd, omdat ze in 2021 en 2022 doorging met het bevragen van kentekengegevens terwijl ze geen boa en parkeerhandhaver meer was. Het ging toen om 61 opgevraagde kentekens, waarbij er in negentien gevallen gebruik was gemaakt van het account van een collega.

App Anom

De illegale praktijken van de vrouw kwamen aan het licht tijdens een landelijk onderzoek naar het gebruik van Anom, een versleutelde chat-app die populair was bij criminelen. De politie las en luisterde mee, wat in 2021 leidde tot een groot aantal doorzoekingen aan arrestaties door heel Nederland. Van de verschillende opsporingsonderzoeken die werden opgestart, richtte 26Arend zich op signalen van corruptie. 

Twee geïdentificeerde Anom-gebruikers hadden veel interesse in voertuigkentekens en dat spoor leidde naar de vrouw uit Helmond. De twee mannen zijn juli 2023 veroordeeld tot celstraffen van 10 en 11 jaar wegens betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. "Mannen die zich bezighouden met zware georganiseerde criminaliteit. Criminelen die soms informatie van de overheid nodig hebben om hun criminele activiteiten te faciliteren of te beschermen’’, zei de officier van justitie dinsdag over het tweetal. "En daar kwam de verdachte in beeld; zij bleek bereid te zijn om hen die informatie te verschaffen.”

Volgens het OM zijn de kentekens met criminele intenties opgevraagd. Opvallend vaak zocht de verdachte gegevens op van Audi’s RS4 en RS5, snelle en dure wagens die regelmatig door criminelen worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor ram- en plofkraken. De politie vond verschillende kentekengegevens terug op haar privételefoon en bij haar vriend in een schoudertas.

Gewaarschuwd mens

De verdachte was een gewaarschuwd mens, want ze wist dat de politie in 2018 een rapportage had opgemaakt over de risico’s als zij zou worden ingezet als boa. Om die reden was de vrouw  niet welkom bij verschillende gemeenten. "Toch ging ze willens en wetens door met strafbaar handelen. Dat neem ik haar zeer kwalijk’’, zei de officier van justitie.

Volgens het OM heeft de vrouw op ernstige wijze misbruik gemaakt van haar bijzondere positie als buitengewoon opsporingsambtenaar en niet nagedacht over de risico’s die burgers lopen als hun privégegevens in handen komen van criminelen.

"De verdachte heeft het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de integriteit van de overheid en haar ambtenaren ernstig geschaad. Dat criminelen over dit soort ‘mollen’ kunnen beschikken, kan een ondermijnende invloed hebben voor het functioneren van de democratische rechtstaat. Daar heeft de verdachte niet bij stilgestaan.’’

De rechter doet uitspraak op 30 april