Dienstverleningsorganisatie OM

De Dienstverleningsorganisatie van het Openbaar Ministerie (DVOM) speelt, vaak ongemerkt, een grote rol in het dagelijkse werk van de circa 6.000 OM-collega’s. Wij ondersteunen het OM met facilitaire en inkoopdienstverlening, financieel- en HR-administratieve diensten, met projectleiding voor business- en huisvestingsprojecten en met expertise voor archiveren en gegevensbescherming. Hierdoor kunnen de OM-collega’s zich richten op dat waar het elke dag om draait: het leiding geven aan het  opsporen en het vervolgen van strafbare feiten. Zo dragen we op de achtergrond bij aan een rechtvaardige samenleving.