Het OM in beeld

In deze brochure wordt kort uiteengezet wat het Openbaar Ministerie is, welke taken het OM vervult en welke positie het OM in de maatschappij heeft.