Het OM de film (korte versie)

Van te hard rijden tot winkeldiefstal. Van moord tot fraude. Het Openbaar Ministerie geeft leiding aan de opsporing en vervolgd strafbare feiten. Onze Officieren van Justitie werken met vele partners samen aan een rechtvaardige samenleving. Ja, maar ik ben mijn bankpas toch niet kwijt? Als Officier van Justitie geef ik leiding aan het strafrechtelijk onderzoek van politie. Jeetje! waar ben ik die dan verloren? De verdachte heeft zich voor gedaan als een medewerker van een bank en ze heeft op die manier de pincodes van mensen ontfutselt. Ik schaam mij kapot eigenlijk. Dat mij dat overkomt. De rechercheurs zijn achter het telefoonnummer gekomen en dit telefoonnummer wilden wij tappen. Even kijken of de pas geblokkeerd is voor u. Heeft u voor mij de pincode? Ja, die zal ik even op moeten zoeken. En dan, terwijl het onderzoek nog in volle gang is, is het wachten. Wachten tot de verdachte weer toeslaat. Even open doen! Blazen, doorgaan. Op het politiebureau word heel precies vastgesteld hoeveel alcohol meneer de Jong gedronken heeft. En dit blijkt ver boven de limiet. Het OM komt dan heel snel in beeld, want de politie belt direct met de hotline van ZSM Centraal. Daar controleren mijn collega’s of iemand eerder een soortgelijk feit heeft begaan, zijn rijbewijs nog geldig is, maar ook of er nog geldboetes of andere straffen openstaan. Meneer de Jong moet zijn rijbewijs inleveren bij de politie en krijgt direct een datum mee voor de telehoorzitting zo’n vier weken later. Heb ik het gedaan! Heb ik het gedaan! De hele nacht mij lopen te fucken! Goedemorgen, u spreekt met Petra van Dalen. Kom dan! Kom dan! Ik haal een mes en ik steek je hartstikke dood! Ja, jij ook trut! Vuile teef! Een boete of een gevangenisstraf is niet altijd de juiste reactie op een strafbaar feit. En zeker met mensen die een stoornis hebben of verward gedrag vertonen. In het Veiligheidshuis overlegt het OM onder voorzitterschap van de Gemeente, samen met reclassering, politie, andere maatschappelijke organisaties over situaties waarin huiselijk geweld speelt, criminaliteit speelt, overlast speelt.   We concluderen dat eerdere hulpverlening in een vrijwillig kader niet het resultaat heeft gehad dat we wilden hebben. Dat de risico’s nog steeds bestaan. We hebben besloten dat bij een volgende aanhouding Kees voorgeleid zal worden om een strafrechtelijk en gedwongen kader te creëren. Ik werk momenteel aan een faillissement fraude zaak. Hoofdverdachte wekt het vertrouwen van de rijke ondernemers en vervolgens maakt hij er afspraken mee die hij helemaal niet nakomt. Als je afspraken met elkaar maakt, dan vertrouw je erop dat die afspraken worden nagekomen. En bij faillissement fraude zaken is dit niet het geval. En dat ondermijnt het handelsverkeer enorm. We hebben de verdachte al geruime tijd in beeld en zoeken een goed moment uit om hem op te kunnen pakken. En nadat hij is opgepakt begint het juridische gevecht.   De tap loopt en we krijgen live mee dat er een babbeltruc word gepleegd. Wij kregen een signalement door en u voldoet helemaal aan dit signalement. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt het stemgeluid. En dan moet ik ook komen tot een bepaling van een straf die ik zou willen eisen door te kijken naar jurisprudentie en dan strafmaat overleg. Ik schrijf mijn requisitoir en ik bereid mij voor op de zitting. Vandaag behandel ik de zaak van meneer de Jong. Meneer de Jong weet al dat ik van plan ben zes maanden rijontzegging op te leggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Realiseert u zich wel dat het echt ontzettend gevaarlijk is dat u met zoveel alcohol op achter het stuur bent gestapt? Hij geeft vervolgens aan dat hij eigenlijk over vier maanden zijn rijbewijs nodig heeft voor een klus in het buitenland. Zonder rijbewijs gaat die klus niet door. Hij vraagt of ik daar rekening mee kan houden. Ik besluit om de rijontzegging een maand te verkorten. De geldboete word dan wel hoger. Dat is mijn strafvoorstel. Een geldboete van negenhonderdvijftig euro. Meneer de Jong gaat akkoord met het voorstel voor zijn straf en de zaak is afgedaan. Ik vind mijn werk als Officier zo mooi omdat ik met een objectieve blik een bijdage kan leveren aan de verkeersveiligheid. Lopen fucken! Ja, je moet hun hebben! Je moet hun hebben! Wat, wat, wat! Ahh! Ik heb niks gedaan! Ze zitten mij af te luisteren! Kees is weer opgepakt. Hij leek onder invloed en hij leek ook psychotisch te zijn. Kees heeft eerder bedreigingen geuit en er zijn ook meldingen dat hij eerder met een mes door de straat heeft gelopen. Op grond van de ernst van de feiten hebben we besloten dat de grens is bereikt en dat we elkaar voorgeleiden bij de Rechter Commissaris. Bij het bepalen van mijn strafeis houd ik natuurlijk rekening met de ernst van het feit en de gevolgen van het feit voor de slachtoffers en de buurt. Uiteindelijk heb ik een strafeis bepaalt waarin naast gevangenisstraf ook een belangrijk deel voorwaardelijke gevangenisstraf moet plaats vinden met als bijzondere voorwaarde dat kees zal verblijven in een forensische kliniek en daar de behandelingen zal ondergaan die zij noodzakelijk achten. Juist door in deze zaak samen te werken met je partners kun je komen tot een zinvolle en ook een effectieve interventie die perspectief bied voor de toekomst en de maatschappij. Het dossier is ingeleverd en we brengen de faillissement fraude zaak vandaag voor de rechter. De uitspraak van de rechter is conform de eis. Daar ben ik ontzettend blij mee. Van die uitspraak is de verdachte direct in hoger beroep gegaan. In dit geval heeft dat niet goed uitgepakt voor de verdachte want hij heeft een jaar extra gekregen. En dan zeggen we altijd: “appelleren is ook riskeren”. Ik vind inhaligheid een slechte eigenschap en ik vind mensen met inhaligheid strafrechtelijk aanpakken een hoger doel voor mijzelf. Mevrouw word er van verdacht dat zij gedurende een langere periode oplichtingen heeft gepleegd en daarnaast word zij er van verdacht… Slachtoffers zijn ook in de zittingszaal aanwezig en de slachtoffers vertellen hun verhaal en vertellen over de impact die de babbeltruc op hun leven heeft gehad. De uitspraak is veertien dagen na de zitting. De rechtbank heeft beslist dat mevrouw zesendertig maanden moet zitten, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Wat ik zo leuk vind aan het werk als Officier van Justitie is dat ik er heel veel energie van krijg. En ik vind het erg mooi dat je samen met de politie en andere partners werkt om onrecht te bestrijden.