Abonnementen op publicaties van het OM

Het OM verspreidt periodieke tijdschriften (zoals Opportuun) en online magazines. Ten behoeve van de distributie verwerkt het OM persoonsgegevens. Het OM gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een publicatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere publicaties toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat het OM uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden of verstrekt aan andere organisaties of bedrijven en de persoonsgegevens niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.