Meer info

Verwerkingsverantwoordelijke

Het College van Procureurs-Generaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door het OM. U kunt contact opnemen met het College van Procureurs-Generaal via onderstaande contactgegevens.

OM, College van Procureurs-Generaal
T.a.v. Parket-Generaal, Afdeling BJZ
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Functionaris Gegevensbescherming bij het OM 

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

OM, Parket-Generaal
T.a.v. mevr. C.J. Coolen
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

email: functionarisgegevensbescherming@om.nl