Website van het OM

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt via de website van het OM, wordt dat u uitdrukkelijk medegedeeld. Het OM vermeldt welke gegevens bewaard worden en wat de reden daarvoor is. Het OM gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een folder, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere folders toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat het OM uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van webstatistieken verzamelt het OM anonieme gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan vinden. Daarnaast kan het OM door de webstatistieken haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan andere organisaties of bedrijven ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies.