Uitleg Privacy statement

In dit Privacy Statement staat hoe het Openbaar Ministerie (OM) omgaat met persoonsgegevens. Eerst wordt beschreven welke persoonsgegevens het OM verwerkt en hoe het OM dat doet. Daarna wordt beschreven welke rechten u heeft en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Ook vindt u in dit Privacy Statement de relevante contactgegevens van het OM en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste versie

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacybeleid vindt u altijd op www.om.nl. Wij raden u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste wijzigingsdatum aangegeven.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 01-05-2018.

Disclaimer

De Europese Unie werkt nog volop aan nadere duiding van de nieuwe privacywetgeving (in onder andere richtsnoeren). Ook nationaal is het interpreteren van de nieuwe privacywetgeving in volle gang (zoals de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanpassingen van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Wet politiegegevens). Teruggrijpen op casuïstiek of jurisprudentie als leidraad hoe de interpretatie moet zijn, kan nog niet.