Taxironselaars strafbaar dankzij goedkeuring rechter van handhavingsregels op Schiphol

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland is tevreden met de uitspraak die de rechtbank Haarlem op 20 april jl. deed over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Schiphol. De rechter heeft bepaald dat deze APV, die gold tot 30 januari 2017, verbindend is. Hierdoor kunnen taxironselaars die feiten pleegden in de periode tot aan bovengenoemde datum strafrechtelijk worden vervolgd. Drie ronselaars zijn als gevolg van deze uitspraak inmiddels veroordeeld tot geldboetes, variërend van 300 tot 1.200 euro.

Taxironselaars

Al geruime tijd veroorzaakt een groep taxichauffeurs ernstige overlast op Schiphol. Deze chauffeurs bieden reizigers hun diensten aan op een opdringerige en agressieve manier. Het gaat hier met name om personen die in de aankomsthal en op het daarvoor gelegen Jan Dellaertplein agressieve ronseltechnieken inzetten.

Taxironselaars die in de periode tot 30 januari 2017 reizigers overhaalden om van hun taxidiensten gebruik te maken, en hen vervolgens naar een gereedstaande taxi met chauffeur leidden, zijn als gevolg van de uitspraak van de rechter strafbaar. Dit maakt het mogelijk voor het Openbaar Ministerie om de tientallen zaken die er nog liggen van taxironselaars (en die betrekking hebben op de pleegperiode tot bovengenoemde datum) in behandeling te nemen.

Veilig taxivervoer

Het OM spant zich ervoor in dat reizigers en toeristen kunnen vertrouwen op veilig taxivervoer. Er zijn niet voor niets regels gesteld aan het aanbieden van taxidiensten. Die regels zijn neergelegd in artikel 5:14E van de APV voor het gebied Schiphol. Tot 30 januari 2017 golden de volgende regels: binnen het terminalcomplex is het aanbieden van taxidiensten voor iedereen verboden. Buiten het terminalcomplex, op het Jan Dellaertplein, is dit alleen verboden voor aanbieders die niet de bestuurder van de beoogde taxidienst zijn.

De nieuwe APV, die sinds 30 januari jl. van kracht is verbiedt aan iedereen het aanbieden van taxidiensten in de aankomsthal en op het Jan Dellaertplein. Alleen een speciale taxistrook die plaats biedt aan veertien standplaatsen is daarvan uitgezonderd.

Doel van de APV Schiphol is voorkomen dat klandizie op agressieve wijze wordt geworven. Daarmee ontstaat immers een onveilige situatie voor reizigers, maar ook voor taxichauffeurs, beveiligers en ronselaars. De verwachting is dat ronselaars alleen actief zijn in het gebied waar het winstgevend is om taxidiensten aan te bieden. Door in die specifieke gebieden (Jan Dellaertplein) te verbieden dat taxidiensten door anderen dan de bestuurders worden aangeboden, kunnen de praktijken van de taxironselaars worden tegengegaan.

Nieuwe feiten

Het Openbaar Ministerie hoopt op korte termijn de eerste zaken van toekomstige overtreders te behandelen. Dat betreft feiten die zijn gepleegd onder de nieuwe APV, die sinds 30 januari jl. van kracht is.