OM in beroep tegen afstaan van DNA-bestanden aan onherroepelijk veroordeelde

Het OM gaat in beroep tegen de beslissing van de kort gedingrechter van 13 juli jl. waarin het OM is opgedragen bestanden met DNA-profielen uit een afgesloten strafzaak aan de veroordeelde te verstrekken.

Veroordeling voor moord

Remond P. die in 2012 onherroepelijk werd veroordeeld voor moord, wil een eigen onderzoek naar de zogenoemde ‘raw DNA-files’ laten uitvoeren om alsnog zijn onschuld aan te tonen. Nieuwe onderzoekstechnieken die jaren geleden nog niet beschikbaar waren, zouden hem hierbij kunnen helpen. Met de resultaten van het onderzoek wil hij een herzieningsaanvraag indienen bij de Hoge Raad.

Het OM is van oordeel dat het gebruik maken van nieuwe technieken niet automatisch leidt tot het aannemen van een novum dat vereist is voor het indienen van een herzieningsaanvraag. Daarnaast moet namelijk ook de verwachting bestaan dat de onderzoeksresultaten zullen wijzen op de onschuld van de veroordeelde. De veroordeelde moet die verwachting kunnen onderbouwen. Dat is onvoldoende gebeurd volgens het OM en daarom gaat het OM nu in beroep.

Wel zal het OM uitvoering geven aan het vonnis en zal het OM de daarin genoemde DNA-bestanden aan de advocaat van de veroordeelde overhandigen. Dat deel van het vonnis is ‘uitvoerbaar bij voorraad’, wat inhoudt dat het OM de uitvoering ervan niet door het instellen van hoger beroep kan opschorten.