Openbaar Ministerie en politie pakken dreiging en geweld tegen journalisten aan

Het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren slaan de handen ineen. De partijen, verenigd in de Stuurgroep Agressie en geweld tegen journalisten, komen met een reeks maatregelen die de positie van journalisten versterkt op het moment dat zij met geweld en agressie worden geconfronteerd.

Politie en OM gaan hoge prioriteit geven aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen journalisten. Lik op stuk wordt zo veel mogelijk toegepast en het OM hanteert een hogere strafeis die wordt vastgelegd in een richtlijn.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal is tevreden dat het Akkoord er nu is. "Journalisten zijn een van de pijlers van onze democratie. Bij bedreiging hoort een lik op stuk reactie van politie en OM, die passend en zichtbaar is. Daar passen deze afspraken uitstekend bij."

Concrete maatregelen

In dit plan van aanpak staan concrete maatregelen waardoor journalisten worden gesteund bij hun belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving. Die rol staat onder druk door een toename van bedreigingen tegen journalisten. De ernstige bedreigingen aan het adres van misdaadjournalisten en de recente incidenten bij de redacties van de Telegraaf en Panorama onderstrepen deze zorg. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft deze afspraken vanuit zijn verantwoordelijkheid bekrachtigd.

Veiligheidsplan

Om beter bestand te zijn tegen agressie en geweld is meer kennis en bewustzijn nodig bij journalisten. Een veiligheidsplan voor journalisten moet daarvoor zorgen. Hierin staat wat journalisten kunnen doen aan bijvoorbeeld preventie en scholing. Ook wordt beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden na een gebeurtenis, inclusief de melding of aangifte bij de politie en de nazorg.

De stuurgroep werkt een kader voor het veiligheidsplan uit. De verantwoordelijkheid voor het plan en de veilige werkomgeving van de journalist ligt bij de mediabedrijven. In het veiligheidsplan staat ook welk agressief en intimiderend gedrag tegen journalisten niet acceptabel is. In zulke gevallen doet de betrokken journalist melding bij de werkgever en/of de NVJ en volgt eventueel een aangifte.

App GTM

Een praktisch handvat of verlengstuk van het veiligheidsplan is het ontwikkelen van een app 'GTM' (Geweld tegen Media). Deze app verschaft informatie over praktische zaken als onder meer: wat zijn strafbare feiten, hoe moet ik aangifte doen en hoe kan ik omgaan met een serieuze bedreiging.

Zie ook nieuwsbericht op website NVJ: Minister bekrachtigt afspraken tegen geweld en bedreiging van journalisten