Mensensmokkel netwerk opgedoekt, vier aanhoudingen

In Den Haag, Leiden en Krimpen aan den IJssel zijn vanmorgen vier personen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De mannen werden opgepakt na een onderzoek door de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de Franse autoriteiten. Ze maken deel uit van een mensensmokkelnetwerk dat volgens de Franse politie zo'n 700 personen in koelwagens of boten heeft overgezet naar Engeland.

Het onderzoek is in de zomer van 2018 begonnen in Frankrijk, naar aanleiding van mensensmokkel vanuit Frankrijk naar Engeland. Migranten zouden op rustplaatsen voor vrachtwagens in koelwagens richting Engeland worden verstopt, of vanaf Calais in rubberboten worden overgevaren. Voor zo'n overtocht betaalden migranten zo'n 5.000 euro, in totaal hebben de mensensmokkelaars ongeveer 4 miljoen euro verdiend.

In het Franse onderzoek doken Nederlandse kentekens op; een belangrijke tak van het netwerk bleek gevestigd in Den Haag. Hier heeft de Koninklijke Marechaussee onderzoek gedaan, met belangrijke bijdragen van het Internationale Rechtshulp Centrum (IRC) in Den Haag, de Afdeling vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) en het team Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) van de politie in Den Haag en de Europese samenwerkingsorganisatie Eurojust.

Smokkel naar Frankrijk en Nederland

Twee mannen die zijn aangehouden, van 36 jaar in Krimpen aan den IJssel en van 51 jaar in Den Haag, zouden betrokken zijn geweest bij mensensmokkel vanuit Frankrijk en daarin een faciliterende rol hebben gespeeld. Zo zou een van hen een rubberen boot hebben gekocht die vervolgens vanuit Calais werd gebruikt. In Frankrijk worden zij verdacht van betrokkenheid bij het netwerk dat daar is opgerold. Deze verdachten zullen worden overgeleverd aan Frankrijk, waar vandaag nog meer aanhoudingen zijn verricht.

De twee andere verdachten (een 39-jarige man uit Den Haag en een 42-jarige man uit Leiden) zullen in Nederland worden berecht. Zij worden verdacht van het smokkelen van migranten naar Nederland. Bij alle vier de verdachten is na hun aanhouding een doorzoeking geweest. Bij de doorzoekingen werden net als eerder tijdens het onderzoek, meerdere vreemdelingen aangetroffen zonder rechtmatig verblijf.

Een eetgelegenheid in Den Haag wordt vermoed een vaste ontmoetingsplaats te zijn geweest voor leden van het netwerk en personen die gesmokkeld wilden worden. Bij een bestuurlijke controle van de gelegenheid werden verschillende misstanden aangetroffen waarop bestuurlijke maatregelen zijn getroffen.

Geld overdracht

Tijdens het onderzoek kwamen ook aanwijzingen naar voren dat een 36-jarige man uit De Lier zich zou bezighouden met Hawala bankieren. Dat is een vorm van ondergronds bankieren, buiten zicht van de overheid, die in Nederland strafbaar is. Mogelijk werd via deze Hawala bankier ook het geld voor de mensensmokkel overgedragen.

In de twee belwinkels van deze man is al op dinsdag 14 januari onderzoek gedaan door de afdeling FINEC van de politie Den Haag. Daar zijn onder meer telefoons en usb-sticks in beslag genomen. De man is niet aangehouden, er zal later worden beslist of hij wordt vervolgd. Verder onderzoek aan de telefoons en gegevensdragers moet eerst uitwijzen of de man zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan witwassen ten behoeve van mensensmokkel.