Eerste cyberdriehoek van Nederland komt bij elkaar

Sinds gisteren kent Nederland zijn eerste ‘cyberdriehoek’. Burgemeester Cornelis Visser (van Katwijk, tevens regionaal portefeuillehouder cybercrime), politiechef Paul van Musscher (Eenheid Den Haag) en hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels (arrondissement Den Haag) bespraken met elkaar de mogelijke impact van wat er gebeurt in cyberspace op de fysieke omgeving. Voortaan zullen ze meerdere keren per jaar in dit verband overleggen.

Dat de virtuele werkelijkheid de echte beïnvloedt (en omgekeerd), zal weinig mensen zijn ontgaan. Dat geldt ook voor de veiligheid op internet en social media; die kan zijn weerslag hebben op de fysieke veiligheid. ‘Eigenlijk moet je onze cyberdriehoek zien als een aanvulling op de gewone driehoeksoverleggen die wij houden met burgemeesters en politie’, aldus hoofdofficier Zwinkels die het initiatief nam tot dit overleg. ‘Bij gewone driehoeken spreken we over openbare orde, veiligheid, criminaliteit en het mogelijke verband tussen die dingen. Dat doen we ook in de cyberdriehoek.’

Vergroot afbeelding
V.l.n.r. burgemeester Visser (van Katwijk), politiechef Paul van Musscher en hoofdofficier Michiel Zwinkels

Zo sprak de cyberdriehoek over de kwetsbaarheid van jeugdigen voor cybercrime. Er loopt bijvoorbeeld in het arrondissement Den Haag een reeks sextortion-onderzoeken waarbij zowel verdachten als slachtoffers overwegend minderjarig zijn. Jongens die andere jongens afpersen door zich op social media voor te doen als meisjes en zo pikante foto’s aftroggelen. Verder zijn er voorbeelden bekend van publieke en vitale instellingen die door ‘ransomware’ op slot werden gegooid. Dat heeft uiteraard ook impact op de fysieke veiligheid.

De cyberdriehoek heeft al afgesproken een breder bewustzijn rond virtuele en fysieke veiligheid te creëren, met name bij jongeren.