Misbruik corona hard aangepakt

Het Openbaar Ministerie (OM) treedt stevig op tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de huidige coronacrisis. “Dit soort gedrag wordt niet getolereerd. Het OM zal hier snel tegen optreden en zware straffen eisen. Mensen die misbruik maken van de coronacrisis riskeren gevangenisstraffen”, waarschuwt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving.

Het OM zal dit soort strafbare feiten waar mogelijk binnen drie dagen via het supersnelrecht aan de rechter voorleggen. Als een zaak meer onderzoek en tijd vergt, zal gebruik worden gemaakt van snelrecht. De verdachte moet dan binnen  veertien dagen voor de politierechter verschijnen. Het is ook mogelijk om dit soort zaken af te doen met een OM-strafbeschikking. De aanpak zal afhangen van de ernst van de strafbare feiten en de omstandigheden.

Voorbeelden en strafeisen                                                                                           

Wij zijn afhankelijk van mensen met vitale beroepen zoals bijvoorbeeld politie, hulpverleners, handhavers van de noodverordening en winkelpersoneel. Zij verdienen onze bescherming en respect. Gelet op de ernst van het misbruik van de situatie zal het OM zware straffen eisen. In beginsel gaat het daarbij om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die afhankelijk van de omstandigheden kan oplopen van weken tot enkele maanden.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van strafbare feiten waarbij misbruik wordt gemaakt van de huidige coronacrisis. 

  • dreiging met besmetting van hulpverleners, toezichthouders, politieambtenaren en winkelpersoneel
  • diefstal/oplichting door middel van babbeltrucs, waarbij het coronavirus onderdeel is van de babbeltruc
  • geweld/verzet tegen, toezichthouders, politieambtenaren en anderen die belast zijn met de handhaving van de noodverordening
  • opruiing, bijvoorbeeld door middel van nepnieuws (al dan niet via social media)
  • (online) oplichting en fraude, bijvoorbeeld de (online) handel in (nep) medicijnen en de verkoop van ondeugdelijke middelen (vervalste mondkapjes, paracetamol en andere medicatie)

Straffen opgelegd door de politierechter

Afgelopen week heeft de politierechter in Den Haag tien weken celstraf opgelegd aan een man die expres agenten in het gezicht hoestte en daarbij zei het coronavirus te hebben. Ook in Utrecht zijn twee mensen veroordeeld door de politierechter in een vergelijkbare zaak.  Een van hen kreeg vier weken celstraf, de ander veertig uur werkstraf.