Tot 48 maanden cel geëist wegens ‘ingenieuze fraude’

Deze week staan vijf mannen voor de rechter in Amsterdam die verdacht worden van betrokkenheid bij de oplichting van tien Franse bedrijven. De bedrijven werden per mail benaderd  met het verzoek betalingen voortaan naar een ander rekeningnummer over te maken. Tegen de 52-jarige hoofdverdachte, die er onder meer van wordt verdacht ‘bankrekeningen te hebben geronseld’, eiste het OM 48 maanden cel.

Het totaal fraudebedrag bedroeg naar schatting 4,5 miljoen euro. Daarvan kon 2,5 miljoen tijdig worden getraceerd. Inmiddels is het weer teruggestort naar de rechtmatige eigenaren.

De officier eiste wegens medeplichtigheid oplichting en (poging) witwassen straffen variërend van vier tot 48 maanden cel. De fraude betrof overwegend huurpenningen. Zodra het geld was overgemaakt naar het gewijzigde bankrekeningnummer, werd het doorgestort naar bankrekeningen van bedrijven in het Verre Oosten. Het is niet gelukt al het geld en de geldstromen te achterhalen. De officier vandaag in haar requisitoir: “Bekend is dat geld sneller de wereld kan worden rondgepompt dan juridisch kan worden getraceerd en veiliggesteld.”

De verdachten, die geen van allen een reguliere baan met een regulier inkomen hadden en niet of nauwelijks een verklaring hebben willen afleggen, wordt verweten schijnconstructies en barrières te hebben opgezet. De officier: “De modus operandi is ingenieus en kinderlijk eenvoudig tegelijk. De schade is enorm. Het totale bedrag waarvoor de bedrijven zijn opgelicht overstijgt de 4,5 miljoen euro. Ik houd de verdachten die vandaag terecht staan hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk. Ze hebben meegewerkt aan een fraude van enorme omvang en impact.”

De vijf mannen zijn afkomstig uit Dordrecht (52 jaar oud, eis 48 maanden cel), Zuidwolde (52 jaar oud, eis 24 maanden cel, Amsterdam (62 jaar oud, eis 20 maanden cel), Bussum (36 jaar oud, eis tien maanden cel) en Holten (62 jaar oud, eis vier maanden cel).