“Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen”

Tegen een 15-jarige jongen heeft de officier van justitie vanmiddag een leerstraf van 35 uur geëist voor belediging, groepsbelediging en discriminatie van homoseksuelen en 35 uur voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. De jongen meldde zichzelf op 13 april 2020 op een politiebureau nadat hij was betrokken bij een incident in Amsterdam-Oost een dag eerder. Bij dat incident werden twee homoseksuele mannen belaagd door een groepje jongeren.

”Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens. Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen, “ aldus de officier van justitie in haar requisitoir. “Door de gebeurtenissen van 13 april, de uitlatingen “In Amsterdam, gay is not normal” en het meermalen roepen “kankerhomo’s” wordt deze vrijheid ernstig geweld aangedaan.”

Diskrediet

De jongen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan belediging met een discriminatoir aspect door de twee mannen onder meer uit te schelen voor “kankerhomo’s”. Dit is strafverzwarend en meegenomen in de hoogte van de strafeis. Door het stel “In Amsterdam, gay is not normal” na te roepen zou de 15-jarige naar oordeel van de officier van justitie niet alleen het homostel hebben beledigd, maar gaf hij ook aan dat 'homo zijn' eigenlijk niet normaal is. Daarmee heeft hij de hele groep van homoseksuelen in diskrediet gebracht.

Schadevergoeding

De officier eiste 35 uur leerstraf conform de richtlijnen van het OM en daarnaast 35 uur voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. Daarnaast zou de jongen volgens het OM 850 euro schadevergoeding aan het stel moeten betalen. De kinderrechter doet over twee weken uitspaak. Naast de 15-jarige jongen zijn nog twee mannen (20,21) aangehouden voor de belediging en discriminatie van homoseksuelen. Zij moeten zich later voor de rechter verantwoorden.