Taakstraf geëist voor aanbevelen vrouwenbesnijdenis

Voor de uitspraak dat vrouwenbesnijdenis is 'aanbevolen', moest een 32-jarige man uit Den Haag zich vandaag verantwoorden voor de rechter. Vrouwenbesnijdenis is strafbaar in Nederland. De man deed zijn uitlating in een online cursus van de As-Soennah moskee en juist die context maakt het volgens het Openbaar Ministerie extra kwalijk.

De moskee in Den Haag is in heel Nederland relatief bekend. Omdat niet iedereen de preken en Koranlessen in de moskee kan komen volgen, worden ook online lessen en cursussen aangeboden. Wie die wil volgen hoeft alleen een mailtje te sturen en krijgt vervolgens toegang tot het materiaal.

De 32-jarige Hagenaar verzorgde als docent een van die lessen, met als onderwerp reinheid. Daarin zegt hij:

"De besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor de vrouwen. De wijsheid die hier achter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden wat zich op de voorhuid bevindt en bij de vrouw worden haar lusten minder."

Jongeren

Met zijn aanbeveling heeft de verdachte zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan opruiing en het aanzetten tot mishandeling, en daarmee tot geweld. Dat hij dit deed in een openbare cursus van de moskee maakt het extra kwalijk. 'Verdachte is niet de eerste de beste eenvoudige van geest,' aldus de officier van justitie. 'Hij is een gestudeerd man, een officieel aangesteld docent.'

Het is betreurenswaardig dat de verwerpelijke boodschap vooral jongeren heeft bereikt. Volgens het moskeebestuur zijn 80 procent van de bezoekers jongeren. 'Jongeren kunnen vanwege hun leeftijd en sensitiviteit nog makkelijk beïnvloed worden,' zei de officier van justitie. 'Zeker door een docent, die zich gesteund weet door het gezag van een van de grootste moskeeën van Nederland.'

Geen rechtvaardiging

Bij de politie heeft de verdachte verklaard dat het citaat niet zijn mening is, maar dat hij slechts voorlas uit een geschrift. Maar dat hij gedachteloos een tekst heeft opgedreund, is volgens het OM volstrekt ongeloofwaardig. Hij heeft er in zijn les vervolgens ook geen afstand van genomen of context bij geleverd. En de video is vervolgens wel online geplaatst.

Dat verdachte de uitlating heeft gedaan binnen een religieuze les, doet niet af aan de strafbaarheid ervan. Bij het aanzetten tot geweld is er geen ruimte meer voor de context van bijvoorbeeld geloofsovertuiging of maatschappelijk debat. Er is, kort gezegd, geen enkele rechtvaardiging voor het propageren van geweld.

Strafeis

Het Openbaar Ministerie heeft 120 uur werkstraf geëist en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een maand. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.