Tot 40 maanden cel geëist voor grootschalige georganiseerde accijnsfraude en merkenfraude

Een grootschalige handel in onveraccijnsde en merkvervalste sigaretten, daar ging het vandaag in de Rechtbank in Rotterdam over. Vandaag hebben 3 van de 12 verdachten zich voor de rechter verantwoord, vorige week werden de overige verdachten door de rechtbank behandeld. Het OM verwijt hen deelname aan een criminele organisatie, accijnsfraude en merkenfraude. In totaal gaat het om 25,8 miljoen illegale sigaretten en een fiscaal nadeel van ruim 6 miljoen euro.

2 miljoen sigaretten in een loods

Het begon met een partij van 2 miljoen sigaretten die begin 2018 door FIOD werd onderschept in een loods en in de voertuigen van een aantal verdachten. De aangetroffen sigaretten zaten in blanco verpakkingen zonder accijnszegels. De inbeslagname ging gepaard met de aanhouding van de verdachten die zich in de loods bevonden. Nader onderzoek leidde naar een opslag waar ruim 5 ton illegale sigaretten werden aangetroffen. Vanuit die loods werden volgens de officier de supermarkten van diverse verdachten bevoorraad.

Gedurende het onderzoek dat volgde werden meerdere partijen sigaretten op diverse locaties in beslag genomen en meerdere verdachten aangehouden. In totaal gaat het hier om 25,8 miljoen illegale sigaretten met een fiscaal nadeel van ruim 6 miljoen euro en verdachten die een gestructureerd samenwerkingsverband hadden gevormd waarbij ieder zijn aandeel heeft gehad.

Intensieve samenwerking en duidelijke afstemming

“Er werd in verschillende samenstellingen, zowel van groothandel naar tussenhandel als tussen verdachten over en weer, gehandeld in onveraccijnsde en merkvervalste sigaretten. Het aan- en verkopen, inventariseren van voorraden, transporteren, overladen, opslaan, werven en instrueren van personeel en ‘sjouwers’, het gebruik maken van vaste modus operandi en vaste prijsafspraken, het administreren, dit alles kost de nodige planning en afstemming. Deze handelwijze vergt een planmatige aanpak, intensieve samenwerking en duidelijke afstemming tussen de daarbij betrokken personen”, aldus de officier. 

Rollen verdachten

Verdachten hadden volgens het OM allemaal een andere rol. Zo was een van hen supermarkteigenaar, tevens ervaren (tussen)handelaar, evenals drie andere verdachten met de rol als tussenhandelaar. Een ander wordt door het OM gezien als een spin in het web die tevens contact had met leveranciers en diverse afnemers. Er was een uitvoerende kracht die opslagplaatsen op zijn naam zette. Een van de verdachten hield zich op grote schaal bezig met de tussenhandel. Zo zorgde hij er volgens het OM voor dat ingekochte sigaretten werden opgeslagen in loodsen of boxen, waarna deze werden doorverkocht aan andere eigenaren van (Poolse) supermarkten in de grote steden. Een andere verdachte was in de ogen van het OM een belangrijke handelspartner. Hij stond volgens de officier rechtstreeks in contact met Poolse of andere leveranciers uit Oost-Europa en vormde daarbij een cruciale schakel binnen de organisatie. Een van de andere verdachten zou daarbij hebben gefungeerd als zijn rechterhand. Tot slot noemt de officier de rol van een van de verdachte die zich als tussenhandelaar bezig hield met de inkoop en inspectie van sigaretten in Polen en deze vervolgens actief aanbood aan afnemers in Nederland.

Strafeisen

De officier concludeert dat er, gezien bovenstaande, sprake was van een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en continuïteit tussen de verdachten en anderen. Tegen de eerste 9 verdachten eiste de officier afgelopen week onvoorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 22 maanden tot 8 maanden, werkstraffen van 188 uur en een geldboete van 4750 euro.

Vandaag eiste de officier tegen de laatste 3 verdachten, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 28 maanden en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden.

De rechtbank doet naar verwachting eind juli uitspraak.