Werkstraffen en militaire detentie geëist voor ontucht bij marine

“De bemanning van een onderzeeboot beschouwt elkaar als familie, en binnen een familie moet je blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Familie moet ook veiligheid bieden, en dat is hier zeker niet gebeurd.” De officier van justitie sprak vandaag voor de militaire rechtbank in Arnhem harde woorden tegen drie militairen, die terecht stonden voor zedendelicten binnen de bemanning van de Zr. Ms Dolfijn van de Koninklijke Marine.

Op 17 mei 2018 werd een 19-jarig bemanningslid van de onderzeeboot slachtoffer van ontuchtige handelingen. De onderzeeboot lag op dat moment in de haven en de bemanning verbleef op de marinebasis. Hier zouden de drie verdachten van 35, 30 en 28 jaar oud, zich schuldig hebben gemaakt aan de zedendelicten. Het incident vond plaats in een kantine op de basis.

Het slachtoffer werd op een tafel gelegd en vastgehouden, waarna een sergeant aan een matroos de opdracht gaf om zijn broek te laten zakken en zijn penis tegen het slachtoffer aan te duwen. Ook hurkte de matroos met ontblote billen voor het gezicht van het slachtoffer, terwijl deze op de grond werd vastgehouden. Het slachtoffer werd vastgehouden door een sergeant en een korporaal. Dit incident is aan alle verdachten ten laste gelegd als aanranding.

De sergeant wordt bovendien verweten dat hij als meerdere aan een ondergeschikte de opdracht heeft gegeven om schennis van de eerbaarheid te plegen. Daarnaast is het slachtoffer door de sergeant gedwongen om seksueel getinte handelingen uit te voeren. Hierbij was ook de matroos aanwezig.

Afgelopen week kondigde de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) aan dat er een onderzoek loopt naar de cultuur binnen de onderzeedienst. Die cultuur zou mogelijk negatief van invloed zijn op een sociaal veilige werk- en leefomgeving. Als voorbeeld hiervan noemt Defensie het incident dat leidde tot deze strafzaak.

Tegen de matroos en de korporaal eiste het OM een werkstraf van 120 uur en twee weken voorwaardelijke militaire detentie. De rol van de sergeant vraagt om een zwaardere straf: “Hij zou dit soort feiten juist moeten voorkomen, maar in plaats daarvan heeft hij de ontucht geïnitieerd”, aldus de officier van justitie. Tegen de sergeant is drie maanden militaire detentie geëist, een hechtenis die militairen ondergaan in het militaire detentiecentrum in Stroe.