Aangepaste procedure benoemingen topstructuur

Vanaf 1 augustus 2020 kent het Openbaar Ministerie (OM) een aangepaste procedure voor benoemingen van functies in de topstructuur. Deze is in samenspraak met de ondernemingsraad (COR-OM) tot stand gekomen. De procedure zal om de twee jaar worden geëvalueerd en – waar nodig – worden aangepast. Tot op heden verlopen deze benoemingen via een tijdelijke benoemingsprocedure.

Evaluatie

Het afgelopen half jaar is de tijdelijke procedure – in samenspraak met de centrale ondernemingsraad (COR-OM) - uitgebreid geëvalueerd. Onder begeleiding van een externe partij (CAOP) zijn er gesprekken geweest met verschillende partijen, en is – op basis van deze uitkomsten – de procedure op een aantal punten aangepast. 

Voor wie? 

De procedure gaat gelden voor bestaande en toekomstige vacatures in de topstructuur. Dit zijn functies als: directeur Bedrijfsvoering (DBV), (plv.) hoofdofficier, (landelijk) hoofdadvocaat-generaal of concerndirecteur. De functies binnen het College van procureurs-generaal verlopen niet via deze benoemingsprocedure. Deze vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.