Geen vervolging voor lekken uit vertrouwelijke bijeenkomst Provinciehuis

Het Openbaar Ministerie zal niemand vervolgen voor het lekken van vertrouwelijke informatie uit een besloten bijeenkomst op het Provinciehuis in oktober 2019. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs om aan te tonen wie in de vergadering opnamen heeft gemaakt en wie deze aan de media heeft verstrekt.

Op 7 oktober 2019 werden in een besloten bijeenkomst op het Provinciehuis van Zuid-Holland de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Den Haag vertrouwelijk geïnformeerd over de beoogd tijdelijk burgemeester van de stad. In totaal waren twintig personen aanwezig. Voor hetgeen werd besproken gold een geheimhoudingsplicht. Toch verschenen twee dagen later geluidsfragmenten in de media van delen van het gesprek met de Commissaris van de Koning. Hierop werd aangifte gedaan van lekken uit een vertrouwelijke bijeenkomst.

Meerdere fractievoorzitters hebben tijdens het gesprek hun telefoon op tafel gehad. Tegen één van hen waren de verdenkingen het sterkst, maar ondanks diverse aanwijzingen is er volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om tot een succesvolle vervolging over te gaan. De zaak zal dan ook worden geseponeerd. Die beslissing is vandaag gedeeld met het betreffende raadslid, alsook met de Commissaris van de Koning en de gemeentesecretaris die aangifte deden.