“Uitingsvrijheid komt met verantwoordelijkheid”

De uitspraak die  Akwasi op de maandag 1 juni tijdens de Black Lives Matter demonstratie op de Dam in Amsterdam heeft gedaan, is naar het standpunt van het OM in Amsterdam ‘opruiend’ en daarmee strafbaar. Na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat heeft Akwasi toegezegd publiekelijk afstand te nemen van zijn opruiende woorden. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Daarom heeft de officier van justitie besloten de zaak tegen Akwasi voorwaardelijk te seponeren.

Tijdens de Black Lives Matter demonstratie op 1 juni gaf Akwasi – ten overstaande van duizenden aanwezigen – een speech. Akwasi sloot zijn speech af met de volgende woorden: “(…) “Op het moment dat in november dat ik een Zwarte Piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.” Het OM beoordeelt deze uitspraak in samenhang met de rest van de door hem uitgesproken tekst en hele optreden als opruiend nu Akwasi met deze uitspraak heeft aangezet tot het plegen van een strafbaar feit, namelijk de mishandeling van een persoon verkleed als Zwarte Piet. Dat Akwasi aangaf dat hij ‘hoogstpersoonlijk’ zal overgaan tot geweld, staat aan dit oordeel niet in de weg. Anderen kunnen gezien de voorbeeldfunctie die hij vervult door zijn speech en hele optreden op het idee zijn gebracht - of daarin zijn gesterkt - om ook zelf geweld te plegen. 

Het OM stelt zich op het standpunt dat uitingsvrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat de vrijheid niet onbeperkt is. De uitspraak van Akwasi heeft velen geraakt, ook mensen die niet aanwezig waren bij de demonstratie en de speech maar daar via de (sociale) media kennis van hebben genomen. In totaal zijn er 44 aangiftes tegen Akwasi binnengekomen.

Het OM heeft de zaak bestudeerd en in juli is Akwasi als verdachte – in het bijzijn van zijn advocaat – door de politie verhoord. Op 26 augustus heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Akwasi, zijn advocaat en de officier van justitie. Tijdens dit gesprek heeft Akwasi gezegd geschrokken te zijn van de aangiften. Ook heeft hij gezegd dat hij niet de bedoeling had aan te zetten tot geweld tegen zwarte piet. De officier van justitie heeft Akwasi het aanbod gedaan de zaak voorwaardelijk te seponeren als Akwasi publiekelijk met het oog op een actueel belang zijn woorden zou terugnemen. Akwasi is akkoord gegaan met het voorstel.

Het OM acht het publieke statement van Akwasi dat hij op sociale media heeft gepost van groot belang, juist om er zo voor te zorgen dat de kans op geweld vermindert en een ieder zich veilig kan voelen tijdens de aankomende Sinterklaasperiode. Gestreefd is naar een afdoening die recht doet aan de ernst van de situatie en die een voorbeeld voor de toekomst biedt. Akwasi draagt daar met zijn voorbeeldfunctie en statement in de visie van het OM aan bij. De zaak is daarom voorwaardelijk geseponeerd. Indien Akwasi binnen een jaar nogmaals een strafbaar feit begaat, dan zal hij zich niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni 2020 voor de rechter moeten verantwoorden.

Het OM is op de hoogte van de oude tweets van Akwasi die afgelopen week in de publiciteit zijn gekomen. Daar zijn inmiddels aangiften over binnengekomen bij de politie. Deze aangiften worden nog beoordeeld.