‘No Place for Sex Trafficking’

Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting 3.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting, waaronder 1300 minderjarigen. Seksuele uitbuiting vindt veelal onder de radar plaats, buiten het zicht van iedereen. Criminele organisaties maken hierbij - onopgemerkt - ook gebruik van hotels en vakantieparken. Diverse partijen slaan nu de handen ineen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Het platform www.noplaceforsextrafficking.org gaat vanaf vandaag van start.

Certificeringsprogramma om seksuele uitbuiting aan te pakken gelanceerd

Vergroot afbeelding
Online platform 'No Place for Sex Trafficking'

Het platform richt zich als eerste op hotels en vakantieparken. Hotels kunnen een verantwoordelijkheidscertificaat behalen als 60% van hun medewerkers de online training doorloopt. Medewerkers worden zich door de training bewust van de problematiek, leren signalen van seksuele uitbuiting in hun werkomgeving herkennen, zoals vaker dan gebruikelijk lakens of handdoeken verschonen, en krijgen perspectief hoe te handelen in dergelijke situaties.

"Schaamte en een laag zelfbeeld, in combinatie met een sterk gecontroleerde omgeving van slachtoffers maken het lastig om aan de situatie van uitbuiting te ontkomen. Daarnaast is het gebruikelijk dat slachtoffers van seksuele uitbuiting zichzelf niet als zodanig herkennen. Met dit initiatief willen we mensen die in hun werk geconfronteerd kunnen worden met situaties van seksuele uitbuiting, bewuster maken en zorgen dat ze weten wat ze kunnen doen", aldus landelijk officier van justitie mensenhandel Warner ten Kate. "Op die manier kunnen situaties van uitbuiting eerder worden doorbroken en voorkomen."

Diverse vertegenwoordigers vanuit de hotelbranche hebben inmiddels toegezegd gebruik te gaan maken van het certificeringsprogramma, omdat zij de bewustwording onder hun medewerkers willen vergroten en bovenal een veilige omgeving willen bieden aan hun bezoekers.

Over het platform

Het platform biedt behalve feitelijke informatie over het onderwerp ook verhalen van slachtoffers, mensenhandelaren en mensen die betalen voor seks. Het programma is te volgen via: www.noplaceforsextrafficking.org en is gratis en voor alle hotels toegankelijk.

No Place for Sex Trafficking is het overkoepelende platform, dat zich met No Room for Sex Trafficking in eerste instantie op de hotelbranche richt. Er zijn nog twee certificeringsprogramma’s in voorbereiding, voor cafés, clubs en restaurants (No Table for Sex Trafficking) en voor taxibedrijven (No Ride for Sex Trafficking). Deze programma’s worden naar verwachting in 2021 gelanceerd.

No Place for Sex Trafficking is ontwikkeld door What The studio in samenwerking met Defence for Children, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie, n.a.v. de No Minor Thing challenge van What Design Can Do.