OM: meer diversiteit binnen parketleiding

Het Openbaar Ministerie wil meer externe bestuurlijke ervaring toevoegen aan de parketleidingen. Daarom is het OM op zoek naar ervaren leidinggevenden en bestuurders die tijdelijk zullen toetreden tot de parketleiding van een van de arrondissementsparketten. Deze bestuurders worden in één jaar tot maximaal twee jaar intern opgeleid, waarna zij in aanmerking kunnen komen voor een topfunctie binnen het OM. 

In de afgelopen tijd is een groot aantal nieuwe (plaatsvervangend) hoofdofficieren en directeuren bedrijfsvoering benoemd, waarbij vrijwel uitsluitend  de directeuren bedrijfsvoering zijn ingestroomd van buiten de organisatie. Door nu tijdelijk bestuurders van buiten het OM aan de parketleiding toe te voegen en hen intern op te leiden, wil het OM meer diversiteit – en externe deskundigheid – aan de parketleiding toevoegen.