Vier jaar cel geëist tegen lekkende politieagent

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 44-jarige politieagent uit Vianen. De man wordt ervan verdacht tegen betaling politie-informatie te hebben gedeeld met criminelen. Ook zou hij politie-uniformen hebben verkocht.

In mei dit jaar ontving de Rijksrecherche TCI-informatie die vermeldde dat de betreffende agent van de politie-eenheid Midden-Nederland vertrouwelijke informatie zou verkopen. Er werd direct een onderzoek gestart naar het handelen van de verdachte. Uit het onderzoek kwamen al snel sterke aanwijzingen naar voren dat er door de verdachte inderdaad informatie gedeeld werd met criminelen. Vanwege de gevaarzetting werd besloten direct in te grijpen. Op 17 mei 2020 hield de Rijksrecherche de verdachte aan. Bij de doorzoeking van zijn politielocker vonden rechercheurs geprinte vertrouwelijke stukken die geen relatie hadden met de werkzaamheden van de verdachte. Bij de doorzoeking van zijn woning werd bovendien een pgp-telefoon aangetroffen.

Werkwijze

Tijdens de verhoren heeft de verdachte bekend over een periode van ongeveer twee jaar informatie uit de politiesystemen te hebben verkocht. Dit deed hij aan personen uit het criminele circuit. Hij ontving via de pgp-telefoon opdrachten om informatie uit politiesystemen te leveren. Dit kon bijvoorbeeld gaan om het delen van een heel strafdossier of om het natrekken van een kenteken. De verdachte verstrekte de informatie vervolgens, vaak via een contactpersoon. Deze contactpersoon gaf hem in ruil cash geld, meestal bedragen tussen de honderd en vijfhonderd euro. De frequentie van de afspraken varieerde; soms één keer per week, soms twee keer en soms weken niet. In totaal bevat het dossier elf casussen waarbinnen diverse keren informatie verstrekt is aan criminelen.

Ernstige gevolgen

Het is aannemelijk dat het handelen van de verdachte ernstige gevolgen heeft gehad. Zo is er vermoedelijk een verband tussen gelekte adressen en een reeks beschietingen van woningen in Rotterdam. Ook is het waarschijnlijk dat opsporingsonderzoeken gefrustreerd zijn, onder meer doordat verdachte doorgaf of specifieke personen gezocht werden en of bepaalde kentekens toebehoorden aan onopvallende politievoertuigen. Ook is het aannemelijk dat hij met het verkopen van politie-uniformen het plegen van ernstige strafbare feiten mogelijk heeft gemaakt.

Het delen van vertrouwelijke informatie met criminelen wordt de verdachte zeer kwalijk genomen. Juist iemand die aangesteld is om criminaliteit te bestrijden, heeft voor eigen financieel gewin stelselmatig en langdurig de georganiseerde misdaad gefaciliteerd. “Dit soort handelingen raakt niet alleen de integriteit van één politieambtenaar, maar het heeft zijn weerslag op de integriteit van alle opsporingsdiensten. Politiemensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen, maar worden wantrouwend bij het horen over dit soort lekken. Ook burgers verliezen zo hun vertrouwen in de opsporingsdiensten”, aldus de officier van justitie. Gezien de ernst van de feiten is in de visie van het Openbaar Ministerie een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar op zijn plaats. Bij het bepalen van de eis in strafmatigende zin rekening gehouden met het berouw dat verdachte getoond heeft.

Verdiende geld terugbetalen

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag eveneens een ontnemingsvordering ingediend. Berekend is dat de verdachte ruim 53 duizend euro heeft verdiend met het plegen van de ten laste gelegde feiten. Dit geld moet hij als het aan de officier van justitie ligt terugbetalen. 

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. De verdachte zit sinds zijn aanhouding in voorarrest.