Celstraffen geëist voor het oproepen tot rellen Brabant en Zeeland

Tijdens en na het weekend vol geweld werden door meerdere personen uit Zeeland en Brabant nieuwe geweldsoproepen geplaatst. Zes verdachten moesten zich vandaag verantwoorden voor de rechter. Vier Goese jongeren tussen de 18 en 21 jaar in de rechtbank in Middelburg en in Breda een 35-jarige man uit Bavel en 47-jarige man uit Tilburg. Het OM eiste onder andere 3 maanden cel. ‘Juist in deze tijd is veiligheid, zorgzaamheid en respect nodig, geen geplunderde winkelpanden, brandende auto’s of gewonde agenten’, betoogde de officier in Middelburg.

Het geweld moet stoppen

Het Openbaar Ministerie spant zich samen met de politie tot het uiterste in om verdachten op te sporen die zich in deze crisistijd schuldig maken aan geweld, oproepen tot geweld, plunderingen of andere strafbare feiten. De verdachten die vandaag op zitting stonden hebben enkele dagen terug opgeroepen tot geweld, door berichten te posten op social media. Niet alleen moet het geweld stoppen, ook elke oproep verdient een snelle en strenge reactie. De verdachten zaten vast sinds hun aanhoudingen op zondag en maandag.

Een signaal voor de samenleving

De man uit Bavel hoorde een eis van zes maanden cel waarvan twee voorwaardelijk. Hij riep volgens de officier van justitie op tot gewelddadig optreden tegen het openbare gezag. Hij zette de tekst op Facebook. ‘Oproepen tot geweld tijdens de Coronapandemie is onacceptabel’, betoogde de officier in Breda, ‘er hoort een flinke straf bij. Daar komt bij dat er gevolg is gegeven aan de opruiing in de door hem benoemde wijk. Het is flink uit de hand gelopen.’ Ook benadrukte de officier om met de hoge straf een signaal af te geven aan de samenleving. De 35-jarige man werd veroordeeld tot vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk.

Tegen een 47-jarige Tilburger, die nog in proeftijd liep, eiste de officier 3 maanden cel. Deze verdachte meldde online dat stenen gooien geen zin had, maar dat het hem beter leek dat iemand bij hem zijn wapen op kwam halen om mee te schieten op het politiebureau. Er werd een stroomstootwapen bij hem aangetroffen. De man moet de drie maanden meteen uitzitten.

Aanzetten tot verspreiden

Tegen een 18- en een 19-jarige jongeman uit Goes eiste de officier een celstraf van drie weken en een werkstraf van 60 uur. Het OM acht het doorsturen van het opruiende bericht bewezen. De rechter ook, maar hield meer rekening met de vaste baan van de jongemannen en het feit dat er in Goes geen rellen uitbraken: drie weken celstraf waarvan twee weken voorwaardelijk en 60 uur werkstraf.

Twee andere mannen uit Goes van 19 en 21 werden veroordeeld tot 2 weken cel waarvan 12 dagen onvoorwaardelijk en 30 dagen cel, na een eis van respectievelijk 10 weken cel waarvan vier weken voorwaardelijk en 3 maanden cel. Ook werden werkstraffen van 60 uur opgelegd door de politierechter. Het OM neemt het deze jongemannen kwalijk anderen te hebben aangezet het kwalijke bericht te delen.

Snelrecht

Snelrecht kon voor deze veroordeelden worden ingezet omdat de verdachten relatief eenvoudig op te sporen waren en de oproepen online stonden. Ook werd door het publiek een melding doorgezet naar de politie. Al deze tips zijn zeer welkom bij de politie.

Geweld is nooit een oplossing!

De coronamaatregelen zijn voor veel mensen zwaar. De rellen hebben in korte tijd gezorgd voor nog meer onrust en schade. Ondernemers, politie, en zelfs hulpverleners en journalisten zijn hierdoor nog eens extra zwaar gedupeerd. Om in deze moeilijke tijd op te roepen tot rellen is onbegrijpelijk en zeer ontwrichtend. De hoofdofficier van Zeeland-West-Brabant benadrukt: “Het oproepen van geweld moet stoppen. Laat in deze crisistijd niet de frustratie overheersen maar het algemene belang. Geweld is nooit een oplossing.'