Het OM vraagt uw mening over messenbezit en dierenmishandeling

Deze enquête is afgesloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt uw mening over messenbezit en dierenmishandeling aan de hand van een enquête. De sluitingsdatum van de enquête is 1 september 2021. De resultaten van deze enquête worden meegenomen bij het aanpassen van de strafvorderingsrichtlijnen over deze onderwerpen voor officieren van justitie. Deze aangepaste richtlijnen zullen naar verwachting in het najaar in werking treden.

Naast de online enquête, bevraagt het OM jongeren van middelbare scholen in heel Nederland. Dit doet het OM in samenwerking met ProDemos. Scholieren bespreken een casus en beantwoorden er vragen over.

‘De jongerenraadpleging via Prodemos geeft ons waardevolle informatie die wij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van deze nieuwe richtlijn’, aldus Mariëtte Bode, voorzitter van de Landelijke Commissie Strafvorderingsrichtlijnen.

Het OM brengt dagelijks verdachten van een misdrijf voor de rechter en formuleert daarvoor een strafeis. De strafeis moet recht doen aan de ernst van het misdrijf en daarnaast aan de gevoelens in de samenleving. Het OM organiseert daarom over verschillende onderwerpen consultaties om deze gevoelens te peilen: is in de ogen van de samenleving de strafeis te mild, te hoog of moet er op andere wijze bestraft worden?

Richtlijnen

Voor de meeste strafbare feiten heeft het OM landelijke strafvorderingsrichtlijnen. Zo is er bijvoorbeeld een richtlijn voor winkeldiefstal, vernieling, rijden onder invloed en drugs. Daarin staan per misdrijf de straffen of strafeisen waaraan een officier van justitie kan denken voor daders die voor het eerst in de fout gaan en voor daders die bij herhaling strafbare feiten plegen. De uitgangspunten in een richtlijn bieden houvast voor het bepalen van de straf(eis), waarbij de officier van justitie ook andere (persoonlijke) omstandigheden meeweegt.

                            Enquête: geef uw mening

Er zijn twee casussen ontwikkeld. Casus 1 gaat over het messenbezit onder jongeren, casus 2 over diverse vormen van dierenmishandeling /verwaarlozing en een bijtincident. U mag beide enquêtes invullen.

Bij beide casussen hoort een korte animatie. Bekijk de animatie en start vervolgens via de link de interactieve vragenlijst.

Uw mening telt, voor een rechtvaardige samenleving.

Casus messenbezit jongeren

Bekijk eerst de animatie en klik dan op de link naar de vragen

Let op!  Open de link in een nieuw venster om makkelijk terug te komen om de volgende animatie te kunnen bekijken.

Casus dierenmishandeling