De Week van Straf met Zorg

Stalking, kindermishandeling, draaideurcriminelen, partnergeweld. Zo maar wat baleinen van een overkoepelende paraplu genaamd: Straf met Zorg. Een paraplu die bescherming biedt aan een groeiende groep mensen die moeite heeft zich staande te houden in een steeds complexer wordende samenleving. Hierdoor komen sommigen in aanraking met het strafrecht. 

#StrafMetZorg

Tijdens de landelijke Straf met Zorgweek van 14 t/m 18 juni 2021 laat het Openbaar Ministerie zien hoe belangrijk het is om te straffen met zorg. Zodat daders een passende straf krijgen, we recht doen aan slachtoffers, én zodat herhaling van crimineel gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het OM werkt hierin samen met partners als Politie, Reclassering, Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Gedurende deze themaweek zal het OM via social media dagelijks updates plaatsen. Op Instagram bijvoorbeeld laat een OM-beleidsmedewerker Straf met Zorg zien hoe het is om in de dagelijkse praktijk met dit thema bezig te zijn. Gedurende de week zal het OM Noord-Holland dagelijks korte berichten over actuele zaken plaatsen via het eigen twitterkanaal: @OMNoord_Holland onder vermelding van #StrafMetZorg. Ook staat er een podcast op de planning en verschijnt een nieuwe editie van de Nieuwsbrief Straf met Zorg.

Straf met zorg in cijfers

Jaarlijks zijn circa 160.000 personen verdachte in een strafzaak. Een op de vijf verdachten heeft een combinatie van financiële problemen, psychische problematiek of een verstandelijke beperking en verslaving. Multiproblematiek hangt aantoonbaar samen met een hogere recidive. Van deze groep verdachten kwam 51 procent binnen vijf jaar meerdere keren in aanraking met justitie. Bij verdachten zonder achterliggende problemen is dat 18 procent.

Grotere kans op recidive

Bovenstaande betekent dat het OM bij een grote groep verdachten alert moeten zijn op achterliggende problemen. Gezien de grotere kans op recidive is het belangrijk om achterliggende problemen aan te pakken. Want als partners binnen het zorg- en sociaal domein niet interveniëren op achterliggende problemen, zien OM en de rechter de verdachte binnen de kortste keren weer terug. Dat vraagt een andere wijze van samenwerken met de ketenpartners en stelt eisen aan de informatie waarover een officier van justitie beschikken kan. Als die goed op de hoogte is van de problemen, kan hij of zij een beter afgewogen beslissing nemen.