OM: Haags gemeenteraadslid schuldig aan opruiing

Het OM Den Haag heeft vandaag 120 uur taakstraf geëist tegen een Haags gemeenteraadslid voor drie opruiende tweets uit 2018 en 2019. “In plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen, heeft verdachte misbruik gemaakt van de grote reikwijdte die zijn tweets hebben”, aldus de officier van justitie op zitting.

Het gemeenteraadslid plaatste de bewuste tweets in de context van het conflict tussen Israël en Palestina. Op 14 mei 2018 twitterde hij: “Moge Allah swt de zionisten vernietigen”, op 22 mei 2018 “May Allah swt destroy the zionists” en op 5 januari 2019 “May Allah swt guide or destroy the enemies of Islam”. Swt is een afkorting van een Arabische toevoeging: ‘geprezen en verheven is Hij’. De tweet van 14 mei 2018 ging vergezeld van twee emoticons: één van een vuist en één van vuur. De tweet van 5 januari 2019 was voorzien van een emoticon van vuur.

Naar eigen zeggen had het gemeenteraadslid ten tijde van de tweets zo’n 32.000 volgers op Twitter. Hij beschouwt zijn tweets als een smeekbede en als een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Ook verklaart hij dat ‘zionisten’ voor hem niet gelijk staan aan Joden. En dat hij met ‘enemies of Islam’ doelt op personen die aanslagen plegen op moslims.

Vrijheid van meningsuiting

Het OM ziet dat anders. “De vrijheid van meningsuiting is een groot goed”, benadrukte de officier. “Maar die vraagt ook om verantwoordelijkheid om niet te vervallen in uitingen die opruiend zijn. Verdachte heeft die verantwoordelijkheid niet genomen. Hij heeft met zijn uitingen opgeruid tot strafbare feiten. Dat gaat te ver. Dan heeft het OM de taak om op te treden.”

Het OM vindt ook niet dat de tweets kunnen worden aangemerkt als een bijdrage aan een maatschappelijk debat. “De bewoordingen en de toonzetting nodigen niet uit tot een open gedachtenwisseling. Het is dan ook niet geloofwaardig dat verdachte een debat op gang wilde brengen.”

'Onrust en onveiligheid'

“Als politicus met landelijke bekendheid had hij kunnen verwachten dat zijn uitlatingen een grote groep mensen zouden bereiken en door de media zouden worden opgepakt. Hij heeft hiermee gezorgd voor gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving terwijl hij als politicus juist een voorbeeldfunctie heeft.”

De officier van justitie eiste 120 uur taakstraf tegen het gemeenteraadslid. Daarbij hield zij er rekening mee dat hij sindsdien heeft afgezien van soortgelijke tweets.